Рош България

Разработваме продукти, които водят до истински напредък в превенцията, диагностицирането и лечение на заболяванията

Рош България - продукти, превенция, диагностика, лечение

Кои сме ние?

Рош е най-голямата биотехнологична компания в света с различни лекарства в онкологията, имунологията, инфекциозните заболявания, офталмологията и заболявания на централната нервна система. 

Вие сте медицински специалист?


Посетете www.rochemd.bg, уебсайт на Рош България, предназначен изцяло за медицински специалисти и се регистрирайте сега!

www.rochemd.bg съдържа балансирана и обективна информация за лекарствата на Рош, както и за терапевтичните области в които работим.

Идиопатична белодробна фиброза ( ИБФ)
 

Посетете www.fightipf.bgсайтът ни за подкрепа на пациенти с идиопатична белодробна фиброза.

Там може да намерите информация за заболяването ИБФ, видео материали със съвети от лекари и истории на пациенти.

Безопасност за пациентите

Потребителите на нашите лекарства трябва да са сигурни, че се полагат всички усилия да се осигури тяхната безопасност посредством детайлни изпитвания, непрекъснат мониторинг и управление на риска

Непрекъснато събираме информация за нежеланите реакции към нашите лекарства, след което правим оценка и прилагаме управление на риска от тези нежелани реакции.

съобщи за нежелани реакции

За контакти

ул. Бяло поле 16
кв. Манастирски ливади - запад
гр. София 1618

+ 359 2 818 44 44 

задайте въпрос, споделете мнение