Ние вярваме, че всеки член на нашия екип
може да остави следа и
да се отличи

hr_banner3

Екип

През 2004 г. „Рош България” ЕООД - представителят на F.Hoffman-La Roche Ltd. в България, стартира дейността си с персонал от 42 служители.

Понастоящем в Рош работят над 90 висококвалифицирани специалисти - лекари и фармацевти (в областите продажби и маркетинг, медицинска и регулаторни дейности), икономисти и др.

Актуални свободни позиции в Рош България

 

Какъв е успешният кандидат за работа в Рош България?

Успешният кандидат трябва да притежава подходящо образование в областта на хуманната медицина или фармация за позициите в областите маркетинг, продажби, медицинска  и регулаторна дейност.

За позициите в областите финанси, логистика, търговска дейности и др. се изисква съответното икономическо образование. Желателно е да има опит в сферата продажби и маркетинг на фармацевтични продукти.

Какви са изискванията за чужд език и компютърна грамотност?

Владеенето на английски език е задължително за всички позиции в Рош, т.к. голяма част от вътрешната кореспонденция, продуктова и медицинска информация е на този език. Рош България изисква добра компютърна грамотност и добро познаване на MS Word, MS Excel, PowerPoint и др. Голяма част от позициите в Рош са свързани с активно шофиране и съответно изисквана наличието на валидна шофьорска книжка и съответните умения.

Как се кандидатства за работа в Рош България?

Корпоративно изискване е всички свободни позиции да се обявяват вътрешно или външно чрез специализирания портал за кандидатстване и подбор Талео.

Какво трябва да представляват автобиографията и мотивационното писмо?

Автобиографията трябва да съдържа синтезирана информация за образованието, квалификацията, професионалния опит, лични данни на кандидата и данни за обратна връзка.

Мотивационното писмо дава възможност кандидатът да обясни накратко защо желае да заеме съответната длъжност, да изложи своите виждания и очаквания за работата, плановете за бъдещото професионално развитие. Може да приложи снимка с паспортен формат.

Възможно ли е кандидатстването за няколко длъжности едновременно?

Възможно е. При кандидатстване за няколко свободни позиции НЕ е необходимо да се изпраща съответния брой комплекти документи. Достатъчно е в мотивационното писмо да се посочат всички длъжности, за които се кандидатства.

Кога и как кандидатът бива информиран за състоянието на кандидатурата му?

Всички кандидати, поканени на интервю, биват информирани чрез системата Талео, по имейл или по телефон, ако не преминат към следващ етап от кандидатстването. Кандидатите, подали документи, но неодобрени по документи, не получават обратна връзка.

Как протича конкурсът за свободна длъжност?

Най-честата форма на изпитване на качествата на кандидата е интервюто. Възможно е един кандидат да бъде поканен на интервю неколкратно, в зависимост от длъжността, за която кандидатства и ангажираността на мениджърите. За някои длъжности в процеса на подбор се дава задание – тема (казус), по която кандидатът да представи по-задълбочено проучване или разработка.

Your application

Roche Careers

Careers portal - Your starting point for learning whether Roche is the right place for you.

За контакти

ул. Бяло поле 16
кв. Манастирски ливади - запад
гр. София 1618
(+359 2) 818 4444
задайте въпрос, споделете мнение, съобщете за нежелани реакции