Разработването на нови лекарства все още е много сложно и дълго начинание

banner_rochebg8

 

Процеси на откриването и разработването на нови лекарства

 

Рош вярва, че една фармацевтична компания съществува, за да намира иновативни решения за сериозни и неразрешени медицински проблеми. Нашите колеги се стремят да създават клинично различни лекарства и диагностични тестове. Тяхната цел е да водят до удължаване на живота, подобряване здравето и качеството на живот на пациентите.

Днес има сложни технологии и молекулярни разработки. Те ни помагат да разбираме по-добре причините за възникване на заболяванията. Така можем да разработваме нови начини за лечение. Въпреки това, разработването на нови лекарства все още е много сложно и дълго начинание.

12 години минават от евентуалното превръщане на една молекула в лекарство. 

Повече подробности за този процес, можете да разберете от специализираната секция на глобалния ни уебсайт.

 

Реф.номер COM/2016/007-01