Намирането на иновативни лекарства за различни заболявания е смисълът на всичко, което вършим

banner_hands_rochebg

 

В кои области работим

 

Ние насочваме дейностите си за откриване и разработване на нови лекарства в зависимост от това, къде ни води научното познание.

През първата половина на 2016 година, Рош отбеляза важен напредък в медицинската наука. Тези постижения ще са от полза най-вече на пациентите с тежки заболявания като различни видове рак и мултиплена склероза.

Нашият фокус върху научните познания и иновациите водят до създаването на нови, различни лекарства.

 

 

Северин Шван, Главен изпълнителен директор на Рош относно резултатите на компанията за 2016 година

Реф.номер COM/2016/007-01