Ние развиваме своята експертиза и откриваме иновативни лекарства за пациенти с тежки респираторни или автоимунни заболявания

banner_rochebg3

 

Имунологични заболявания

 

Ние развиваме своята експертиза в имунологията и откриването на иновативни лекарства за пациенти с тежки респираторни или автоимунни заболявания.

Наскоро постигнахме много в разбирането на имунните механизми, които да ни позволят да открием и разработим лечения за тежки респираторни или автоимунни заболявания. Тези постижения доведоха до насочването на нашите изследвания към нови цели и начини, по които да бъдат подбрани пациентите за лечение.

Рош в имунологията търси лечение и подобряване качеството на живот на пациенти с ревматоиден артрит, системна склероза и болест на Крон.

При тежките респираторни заболявания като идиопатичната белодробна фиброза, ние търсим подобряване на резултатите от лечението на пациентите.

При астмата, Рош иска да допринесе с таргетните си лечения за решаване на много от проблемите на пациентите.

Реф.номер COM/2016/007-01