Нашата цел

Да правим сега това, от което пациентите ще имат нужда по-късно

banner_bio2_roche.bg


Пациентските организации са важен партньор за Рош България 

Ние имаме общa цел да помагаме на пациентите да разбират и контролират своето заболяване, включително да получават равен и навременен достъп до лечението, от което се нуждаят.

Пациентските организации са важни за нас, защото чрез контакта си с тях, разбираме какво е да живееш с дадено заболяване, какви трудности преодоляват пациентите и техните семейства, както и ролята на лекарствените терапии за управлението на заболяването. Тъй като пациентските организации представляват гласа на пациентите, нашата съвместна работа ни дава възможност да разбираме истинските им нужди.

Подобна ценна информация ни е от голяма помощ при изготвяне на нужните документи за включване в реимбурсация, както и от това какви проекти за подкрепа има нужда да бъдат осъществени. Освен това, чрез това сътрудничество ние разбираме в какъв аспект трябва да подкрепяме медицинските специалисти, които от своя страна помагат на пациентите.

 

Рош България се гордее с дългогодишната си традиция да работи с пациентски организации. Искаме да подчертаем, че това сътрудничество отразява общите ценности за почтеност, независимост, уважение, прозрачност и взаимопомощ. Тези ценности са основните принципи за работа.

В Рош България има утвърдени правила, с които се подкрепя сътрудничеството между компанията и пациентските организации. Всяка агенция, която работи с пациенти от името на Рош, също трябва да спазва тези правила.

Рош оповестява публично достъпния си списък на пациентските организации, за които осигурява финансова и/или съществена непряка нефинансова подкрепа на глобалния си уебсайт.

Реф.номер COM/2016/008-01