Оповестяване на предоставената стойност

efpia_tra_2

Рош напълно подкрепя необходимите усилия, за да може отношенията между индустрията и здравните специалисти и организации да се разбират по-добре от пациентите, медиите и всички други заинтересовани страни.

Здравните професионалисти и иновативните компании като Рош работят заедно, за да разберат по-добре механизмите за развиване на различните заболявания и да разработят нови лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях.

Както с всяка професионална група, която предоставя услуги, според нас е честно и подходящо медицинските специалисти и здравни организации да бъдат възнаградени за тяхното време и предоставена екпертиза.

Рош отчита, че има потенциал за конфликт на интереси у двете страни и по тази причина подкрепя стъпките, които са необходими да се оповестява предоставянето на стойност към медицински специалисти и здравни организации, в това число болници, клиники, университети и научни институции.

Таблицата по-долу описва предоставянето от Рош на стойност към медицински специалисти и здравни организации през 2015 година. Информацията е показана във вид, който изпълнява изискванията на Кодекса за оповестяване на EFPIA.

Внимание: Публикуването на информация за предоставяне на стойност към получатели има за цел отчитане на стойностите (парични или в натура), предоставни на медицински специалисти (HCPs) и здравни организации (HCOs), с които нашата компания си сътрудничи/има взаимоотношения, следвайки целите и разпоредбите, включени в приложимите Кодекси.
За оповестяването на предоставяне на стойност на индивидуална основа са дали съгласието си съответните индивидуални получатели - такова съгласие е дадено, за да позволи спазване на приложимите Кодекси, които нашата компания е подписала.
Тези публикации не предоставят генерално разрешение на достъпилите до нашия уебсайт, или до националните платформи, за предприемане на допълнителна обработка на данните на здравните специалисти. За добро разбиране на докладите, включващи информация за предоставяне на стойност, публикувани на този уебсайт, ние се позоваваме на методологическото указание, което изяснява значението и съдържанието на публикуваното предоставяне на стойност.

 

Таблицата по-долу описва предоставянето от Рош на стойност към медицински специалисти и здравни организации през 2017 година. Информацията е показана във вид, който изпълнява изискванията на Кодекса за оповестяване на EFPIA.

 

 

 

 

Таблицата по-долу описва предоставянето от Рош на стойност към медицински специалисти и здравни организации през 2016 година. Информацията е показана във вид, който изпълнява изискванията на Кодекса за оповестяване на EFPIA.

 

 

 

Таблицата по-долу описва предоставянето от Рош на стойност към медицински специалисти и здравни организации през 2015 година. Информацията е показана във вид, който изпълнява изискванията на Кодекса за оповестяване на EFPIA.


* МС - медицински специалист
* ЗО - здравна организация