За контакти

Адрес

ул. Бяло поле 16
кв. Манастирски ливади - запад
1618 гр. София

Телефон

(+359 2) 818 4444

Ако желаете да направите запитване, да зададете въпрос или да ни информирате за нежелана реакция, моля - попълнете формуляра по-долу и го изпратете.

Изпращане на запитване

Полетата, отбелязани със *, са задължителни.

Относно
*
  За уебсайта
  За продуктите на Рош
  За нежелани реакции
  Връзки с медиите
  Бизнес предложение
  Друго
*
*
*
*
 

За бизнес предложение, моля, попълнете следващите полета.

 
 
 
 
 
 

Ние събираме лична информация за Вас, в случай че решите да я предоставите доброволно. Не споделяме никаква част от личната информация на трети страни за тяхна маркетингова употреба освен ако Вие не ни дадете изключително разрешение за това.
из Декларация за поверителност

 С изпращане на формуляра, Вие се съгласявате с посочената Декларация за поверителност! *