Асоциация на пациентите с бъбречни заболявания

Диализно и преддиализно болни, бъбречно, чернодробно и сърдечно-трансплантирани, хора с бъбречни проблеми, техни близки и съпричастни към заболяването – това са членовете на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания (АПБЗ).  Ако споделяш съдбата на тези хора, ще ти е полезно да чуеш, че от няколко години АПБЗ започна мащабна кампания за донорството, като основната им цел е да се работи в посока на преодоляване на насадените предразсъдъци и страхове, свързани с даряването на органи, както и развитието на трансплантациите в България

АПБЗ работи за подобряване условията и качеството на диализата в диализните центрове, помага и на пациентите и техните близки да бъдат информирани за характера и прогнозата на заболяването, за смисъла на необходимите изследвания и лечение.

На интернет страницата на асоциацията пациентите могат да получат полезна информация и да задават въпроси: http://www.apbz.eu/