Устойчивост в Рош
Устойчивите решения са основополагащи в нашата бизнес стратегия и начина, по който допринасяме за устойчиво бъдеще.
Нашият принос към обществото

Най-големият ни принос към обществото са устойчиви иновации. Анализирайки информация от данни и разработвайки нови лекарства и инструменти за диагностика, ние гарантираме, че правилното лечение достига до правилния пациент в точното време за точната стойност.

Нашият ангажимент към околната среда

Минимизирането на въздействието върху нашата планета и настояването за екологично устойчиви решения е и винаги е било приоритет за нашата компания, нашата работна сила и нашите основатели.

Дългосрочна икономическа устойчивост

Постигането на устойчив растеж и иновации и осигуряването на качествен и сигурен начин на живот за всички наши служители са от съществено значение, когато се стремим към дългосрочна положителна икономическа промяна.

Отчетността и правилното управление са от съществено значение за поддържане на доверието и изпълнение на нашата цел. Ние измерваме ефективността си в областта на устойчивостта спрямо нашите обвързани със срокове цели, като докладваме публично, за да насърчим прозрачността и да подобрим нашия бизнес навсякъде, където работим.

Устойчивост

Ние се ангажираме да предоставяме на нашите партньори и всички заинтересовани страни пълно и прозрачно отчитане на нашите социални, икономически и екологични резултати.

Управление на устойчивостта

Нашата управленска структура ни позволява да напреднем в нашата програма за устойчивост, като гарантираме съответствие с нашата бизнес стратегия, като същевременно се ангажираме с нашите партньори.

Нашата цел е сега да направим това, от което пациентите се нуждаят в бъдеще. Начинът, по който идентифицираме и посрещаме тези нужди чрез нашата работа, трябва да бъде устойчив, за да предоставим трансформиращи решения на пациентите и здравните системи, като същевременно защитаваме бъдещето на нашите общности и планета. Ето защо устойчивостта е вградена в цялостната ни бизнес стратегия.

Устойчивост в Roche

Научете повече за нашия глобален подход към устойчивостта тук:

Посетете глобалния сайт

Discover more

please be aware that you are leaving this website.