Заболявания на централната нервна система

Портфолиото с нови продукти на Рош е едно от най-силните в индустрията. Рош разработва нови лекарства и за различни видове заболявания на нервната система, например мултиплена склероза, болест на Алцхаймер, аутизъм, спинална мускулна атрофия, депресия и болест на Паркинсон.

Заболяванията на нервната система могат за засегнат хората във всеки етап от техния живот и да променят значимо възможността им да водят независим и пълноценен живот. Това може да доведе до голямо бреме както върху пациентите, така и върху техните семейства и цялото общество.

В тази област ние сме на път да разберем мозъка и нервната система, защото последните 10 години бяха ключово важни за откриване на биологични механизми, които стоят в основата на патологията на нервните болести. Това ни разкрива огромни възможности.

Екипът на Рош има за цел да открие и разработи персонализирани лечения, които могат да се прилагат в ранните стадии на сериозни нервни болести. Биомаркерите също ни помагат да разработим подобни таргетни лекарства за заболявания като Алцхаймер, което засяга около 20-25 милиона пациенти по света.

Ние сме се фокусирали в 3 терапевтични области:

  • Психиатрични нарушения, включително шизофрения и резистентна на лечение депресия.
  • Нервнодегенеративни заболявания, включително болест на Паркинсон, на Алцхаймер и мултиплена склероза. Рош се стреми да помага на лекарите да се намесват в ранните стадии за заболяванията и с помощта на биомаркери да подбират пациентите си, които биха имали полза от специфично индивидуализирано лечение.
  • Нарушения от аутистичния спектър, синдром на Даун и Фраджайл Х, при които в развитието на нервната система и мозъка, ние се насочваме към лечението на ключови симптоми: социални взаимодействия, дефицити в комуникацията и рестриктивни повтарящи се поведенчески модели.Мултиплена склероза

Мултиплената склероза (МС) е заболяване на централната нервна система. МС се характеризира с нарушени сигнали в мозъка, гръбначния мозък и очните нерви, което води до широк спектър симптоми и невъзможност на пациента да изпълнява обичайни дейности. Рош разработва нови подходи за разбирането и лечението на това хронично инвалидизиращо заболяване.

 

Научете повече за заболяването мултиплена склероза

Среща от първо лице с мултиплената склероза

Ролята на В-клетките при мултиплената склероза
 

Болест на Алцхаймер

44 милиона души по света живеят с деменция. Рош търси начини за лечение на болестта на Алцхаймер, най-често срещаната форма на деменция.

Бремето на болестта на Алцхаймер нараства глобално
 

Инфекциозни заболявания

Още

Персонализирано здравеопазване

Още

Клинични проучвания

Още

Обучение на пациентите

Още

Съобщете за нежелани реакции!

ОщеРеф.номер COM/2016/007-01