Заболявания на централната нервна система

Портфолиото с нови продукти на Рош е едно от най-силните в индустрията. Рош разработва нови лекарства и за различни видове заболявания на нервната система, например мултиплена склероза, болест на Алцхаймер, аутизъм, спинална мускулна атрофия, депресия и болест на Паркинсон.

Заболяванията на нервната система могат за засегнат хората във всеки етап от техния живот и да променят значимо възможността им да водят независим и пълноценен живот. Това може да доведе до голямо бреме както върху пациентите, така и върху техните семейства и цялото общество.

В тази област ние сме на път да разберем мозъка и нервната система, защото последните 10 години бяха ключово важни за откриване на биологични механизми, които стоят в основата на патологията на нервните болести. Това ни разкрива огромни възможности.

Екипът на Рош има за цел да открие и разработи персонализирани лечения, които могат да се прилагат в ранните стадии на сериозни нервни болести. Биомаркерите също ни помагат да разработим подобни таргетни лекарства за заболявания като Алцхаймер, което засяга около 20-25 милиона пациенти по света.

Ние сме се фокусирали в 3 терапевтични области:

  • Психиатрични нарушения, включително шизофрения и резистентна на лечение депресия.
  • Нервнодегенеративни заболявания, включително болест на Паркинсон, на Алцхаймер и мултиплена склероза. Рош се стреми да помага на лекарите да се намесват в ранните стадии за заболяванията и с помощта на биомаркери да подбират пациентите си, които биха имали полза от специфично индивидуализирано лечение.
  • Нарушения от аутистичния спектър, синдром на Даун и Фраджайл Х, при които в развитието на нервната система и мозъка, ние се насочваме към лечението на ключови симптоми: социални взаимодействия, дефицити в комуникацията и рестриктивни повтарящи се поведенчески модели.Мултиплена склероза или множествена склероза

Мултиплената склероза (МС) е заболяване на централната нервна система. МС се характеризира с нарушени сигнали в мозъка, гръбначния мозък и очните нерви, което води до широк спектър симптоми и невъзможност на пациента да изпълнява обичайни дейности. Рош разработва нови подходи за разбирането и лечението на това хронично инвалидизиращо заболяване.

 

Научете повече за заболяването мултиплена склероза

Среща от първо лице с мултиплената склероза

Ролята на В-клетките при мултиплената склероза
 

Болест на Алцхаймер

44 милиона души по света живеят с деменция. Рош търси начини за лечение на болестта на Алцхаймер, най-често срещаната форма на деменция.

Бремето на болестта на Алцхаймер нараства глобално
 

Инфекциозни заболявания

Още

Клинични проучвания

Още

Обучение на пациентите

Още

Съобщете за нежелани реакции!

ОщеРеф.номер COM/2016/007-01