Откриване и разработване

Откриването и разработването в сферата на онкологията има за цел да намери ефективни начини за лечение на този вид заболявания. Новите лекарства таргетират специфични молекулярни механизми на развиването на туморите и тяхното метастазиране в организма.

Рош търси потенциални методи на излекуване

Нашето разбиране относно молекулярните механизми на развиването на туморите и тяхното метастазиране в организма непрекъснато се подобрява. Това помага на учените от Рош да таргетират процесите, които водят до ракови заболявания. В тази област биотехнологичните лекарства и по-особено високоспецифичните антитела, играят важна роля.

Kлючът към успешното лечение

Прецизната диагноза е ключът към успешното лечение. Биомаркерите (компонентите на нашите клетки, които могат да бъдат използвани за индикатор за болестта) помагат на лекарите да определят по-бързо и специфично какъв вид рак има пациента.

Рош също работи да разпознава туморни маркери, които могат да откриват туморни клетки доста преди да се появят първите симптоми на заболяването. Тази информация може да помогне на лекарите да започнат веднага таргетно лечение, като по този начин се подобрява здравето на пациента и се намалява разходът за здравната система.
 

Бъдещето на индивидуализираното лечение в онкологията