Заболяване от спектъра на оптичния невромиелит (NMOSD):
От къде сме дошли и къде трябва да отидем

 

Въпреки че заболяването оптичен невромиелит е било описано за първи път преди 125 години, дълго време се е считало, че е вариант на множествената склероза (MС).

 

Познанието за NMOSD е изминала дълъг път

След дълга дискусия, пробивът в разграничаването между NMOSD и МС е бил направен с откриването на аквапорин-4 (AQP4) антитялото.1 AQP4 протеините играят решаваща роля за пренасянето на водата, както и за поддържането на баланса (наречен хомеостаза) в централната нервна система.2  AQP4 антителата се насочват към AQP4 протеина, водейки до възпалително увреждане на специфични клетки в мозъка, наречени астроцити.1

 

Първоначално се е смятало, че оптичният невромиелит (NMO) се ограничава до възпаление на зрителния нерв (оптичен неврит) и на гръбначния мозък (остър миелит).1 Но тъй като при NMO възникват и други мозъчни синдроми, терминът заболяване от спектъра на NMO (NMOSD) е бил предложен през 2015 г., за да покрие по-широк клиничен спектър – в резултат на това, диагностичните мерки са били изяснени през последните няколко години.1

 

Еволюцията на диагностиката на NMOSD1

 

Какво науката все още се опитва да разкрие за NMOSD

Въпреки значителния успех в по-задълбоченото разбиране на NMOSD, изследователите и учените продължават да работят усилено, за да разкрият повече за това сложно състояние.

 

Ангажирани за напредък в областта на NMOSD

21-ви век е отбелязал значителен напредък в разбирането ни за NMOSD, с получаване на задълбочени знания и разработване на нови лечения.

 

Последните одобрения на нови, ефективни възможности за лечение са приветствани от хората, които живеят с NMOSD, което може да окаже съществено въздействие върху тях.4 Ние от Рош сме се ангажирали да изиграем важна роля в този напредък, прилагайки иновативен подход към научните изследвания и разработки.

 

Ние не спираме да следваме науката, като гарантираме, че правим сега това, от което пациентите ще се нуждаят в бъдеще, за да запазим това, което прави хората такива, каквито са.

 

 

Референции:

1. Fujihara, K. Neuromyelitis optica spectrum disorders – still evolving and broadening. Curr. Opin. Neurol. 2019;32(3):385-394.

2. Yang, X; Ransom, BR and J-F Ma. The role of AQP4 in neuromyelitis optica: More answers, more questions. J. Neuroimmunol. 2016;298:63-70.

3. De Seze, J. MOG-antibody neuromyelitis optica spectrum disorder: is it a separate disease? Brain. 140;3072-3074.

4. Selmaj, K and Selmaj I. Novel emerging treatments for NMOSD. Polish Journal of Neurology and Neurosurgery. 2019;53(5):317-326.

5. Image source: Jarius, Sven & Wildemann, Brigitte. (2013). The history of neuromyelitis optica. Journal of neuroinflammation. 10. 8. 10.1186/1742-2094-10-8. 

M-BG-M-BG-00000536

Материалът е одобрен до 08.2022 г.

 

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).