Привлечени от науката

 

Видео сериите „Привлечени от науката“ стартират в Рош през 2013 година. Смисълът им е да разказват за наука и иновации.

Целта им е хората, които ги гледат да се информират, да разбират и да се въодушевяват от постигнатото вследствие от стремежа на Рош да открива и разработва нови лекарства за сериозни, социално значими заболявания.

Тези видео серии са микс между анимация и гласовете на истински научни работници от лабораториите на Рош.

Изкуството в науката при откриване на ново лекарство

Стволовите клетки при разработването на нови лекарства

В кои области работим

 

Намирането на нови, различни решения за различни заболявания е основата на нашата работа. Нашите изследвания имат за цел да помагат на лекарите да спасяват своите пациенти.

В следващите страници ще можете да научите повече за нашите нови разработки в областта на онкологията, нервните, инфекциозните заболявания, имунологията, хематологията, както и за различни технологии.

 

Реф.номер COM/2016/007-01