Пациенти

При постъпване на лекарство в тялото винаги има елемент на риск. Поради това, никога не може да има гаранция, че едно лекарство е напълно безопасно. Всички лекарства могат да причинят странични реакции при някои пациенти – нашите усилия са посветени на това да осигурим високоефективни лекарства, които ще подобрят качеството на живот, като минимизират потенциалния риск. Това означава, че ние непрекъснато събираме информация за нежеланите реакции към нашите лекарства, след което правим оценка и прилагаме управление на риска от тези нежелани реакции.

Лекарствата на Рош трябва да са ефективни и надеждни. Освен това потребителите на нашите лекарства трябва да са сигурни, че се полагат всички усилия да се осигури тяхната безопасност посредством детайлни изпитвания, непрекъснат мониторинг и управление на риска.

В един идеален свят, всеки пациент би имал точното лечение, което е най-правилното за него и ще му бъдат предписани лекарства, които са индивидуално приспособени за неговите специфични нужди. Леченията ще имат ефекта, който се цели с тях, и ще имат малко или никакво отражение върху качеството на живота на пациента.

Имайки пред вид горното, Рош има лидерска роля за постигане на персонализирани здравни грижи и лечения, пригодени за конкретния пациент. Нашата цел е да позволим здравните грижи да бъдат насочени възможно най-пълно към индивидуалните нужди на пациентите, като по този начин на пациентите се предлагат лекарства със специално предназначение, които ще бъдат и икономически по-изгодни за отделния пациент.
 

 

Рош България създава стойност за пациентите най-вече чрез иновативните си лекарства

Ние насочваме дейностите си в няколко посоки:

Искаме да работим съвместно с всички партньори в сектор здравеопазане за намирането на решения, които да бъдат устойчиви за всички.

 

Информационна кампания "Продължавам напред"


Повече за кампанията в подкрепа на жените с рак на гърдата и техните близки можете да видите тук:

Към Facebook страницата на кампанията

Клинични проучвания

Още

Съобщете за нежелани реакции!

Още

Обучение на пациентите

ОщеРеф.номер COM/2016/008-01