Прочетете внимателно текстовете по-долу, преди да започнете да използвате лекарството, тъй като те съдържат важна за Вас информация.

Практични съвети за това къде в листовката за пациента да откриете важна за Вас информация като например как да съхранявате и как да унищожите Вашите лекарства; що е то срок на годност и още:


Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 

Метастатичен меланом

Тук можете:

  • Да научите повече за метастатичния меланом
  • Да разберете какви са Вашите възможности за лечение
  • Да разгледате примерни въпроси, които да зададете на Вашия лекар

 


Roaccutane 

Прочетете внимателно текстовете по-долу, преди да започнете да използвате лекарството, тъй като те съдържат важна за Вас информация.

  • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
  • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Следващите информационни материали се отнасят САМО до „Програмата за предпазване от бременност при лечение с Roaccutane".

Напомняща карта на пациента за Roaccutane®

Към листовка на Roaccutanе

 Реф.номер COM/2018/046-01