Всички лекарства могат да предизвикат нежелани реакции. Затова ние проследяваме лекарствената безопасност, за да предпазим пациентите от увреждане.

Когато съобщавате подозирана нежелана лекарствена реакция, ние научаваме повече за нея. По този начин медицинските специалисти могат да изберат най-доброто лекарство за всеки пациент.

Моля, съобщавайте всички подозирани нежелани лекарствени реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата: тел.: +359 2 8903417; e-mail: [email protected], онлайн:

www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

 

www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти 

Лекарствата ни помагат да се почувстваме по-добре, когато сме болни.

Като съобщавате нежелани реакции, Вие ни помагате да съберем нова информация и да научим повече за лекарствата, които използваме, за да можем да предпазим други хора от увреждане

Винаги съобщавайте подозирани нежелани реакции. Заедно правим лекарствата по-безопасни за всички хора

 

 

Ако не се чувствате добре след прием на лекарство, моля, съобщете ни за Вашата нежелана реакция, за да ни помогнете да научим повече,  така че Вие, както и другите хора, да получавате правилното лечение. Благодарим Ви, че съобщавате нежелани реакции.
Винаги съобщавайте подозирани нежелани реакции. Заедно правим лекарствата по-безопасни за всички хора.


Всяко съобщение е от значение! Ако мислите, че имате нова нежелана реакция, получена в резултат на лекарството, което вземате, съобщете на:

Изпълнителна агенция по лекарствата

 +359 2 8903417;
 [email protected];
Онлайн на сайта на ИАЛ: www.bda.bg/формуляр-за-съобщаване-на-нежелани лекарствени-реакции-от-немедицински-лица. 

Клинични проучвания

Още

Съобщете за нежелани реакции!

Още

Обучение на пациентите

Още