"Всяко съобщение е от значение"
е призивът към медицинските специалисти и обществеността да съобщават подозирани нежелани лекарствени реакции през тази „Седмица на лекарствената безопасност“ 2-6 ноември 2020 г.

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) участва в петата ежегодна кампания, наречена „Седмица на лекарствената безопасност“, за повишаване на осведомеността относно важността на съобщаването на подозирани нежелани лекарствени реакции чрез системата "жълта карта".
 

 

Темата на кампанията е „Всяко съобщение е от значение“ и може да помогне на останалите хора в бъдеще. През тази „Седмица на лекарствената безопасност“ пациентите и хората, които се грижат за тях, както и медицинските специалисти и техните организации се призовават да съобщават подозирани нежелани лекарствени реакции и се съветват да не чакат някой друг да съобщи за техните съмнения.
 

Лекарствата са безопасни и ефикасни, но е възможно да настъпят странични ефекти, известни също като нежелани лекарствени реакции. Трудно е да се прогнозира кой ще получи нежелана реакция, но е от съществено значение да бъде предоставена информация за всички потенциални рискове, включително начинът на използване на лекарствата.
 

Съобщаването помага да се установят нови нежелани реакции или неочаквани и сериозни проблеми, свързани с безопасността, както и да се получи допълнителна информация за известните ефекти. Като съобщавате нежелани лекарствени реакции Вие можете да спомогнете за това, лекарствата да станат по-безопасни за всички хора, както и да помогнете на ИАЛ в дейностите, свързани с опазване на общественото здраве.

Безопасността на пациентите винаги е нашият основен приоритет.

Надяваме се, че тази важна кампания ще окуражи всички да съобщават нежелани лекарствени реакции. Всяко съобщение е от значение и допринася за повишаване на безопасността на лекарствата за всички пациенти. 


Всяко съобщение е от значение! Ако мислите, че имате нова нежелана реакция, получена в резултат на лекарството, което вземате, съобщете на:

Изпълнителна агенция по лекарствата

 +359 2 8903417;
 [email protected];
Онлайн на сайта на ИАЛ: www.bda.bg/формуляр-за-съобщаване-на-нежелани лекарствени-реакции-от-немедицински-лица. 

Клинични проучвания

Още

Съобщете за нежелани реакции!

Още

Обучение на пациентите

Още