Проекти

Аз се грижа за здравето си!” - казаха над 7 300 души. Основната заслуга за поставянето на националния рекорд по отговорност е на големите и средни компании у нас, както и на държавните институции, които отидоха до лабораториите в София и страната, за да се изследват безплатно за хепатит С...

виж всички проекти

Пациенти

Ние в Рош България помагаме на пациентите да разберат тяхното заболяване и да получат навременен и равен достъп до лечение. Ние имаме набор от умения, знания и опит, с които можем да помогнем на пациентите и техните организации.

Пациенти

Пациентски организации

Безопасност за пациентите

Обучение на пациентите

Общество

Забележителна съвременна архитектура, следваща традициите на Баухаус, е отличителeн детайл за офисите на Рош от времето, когато Ото Салвисберг създава първия план за сградата на Рош, Базел, и определя архитектурен стил, който все още е в основата на начина, по който строим и днес.

Прозрачност за проучванията

Рош прилага местните принципи, разпоредби и правилници, за да гарантира, че здравните центрове спазват високи етични стандарти при провеждане на изследванията си и че доброволците и пациентите са подложени на минимален риск.
Ние поддържаме висока степен на прозрачност за проучванията, които провеждаме, и резултатите, които получаваме от тях ни помагат да отговаряме на възникнали въпроси.

Изследователска дейност на Рош

Клинични проучвания

Безопасност при клиничните проучвания