Изследователска дейност на Рош

Клиничните проучвания и разработки използват последните научни постижения. Ние не можем да откриваме нови видове лечение за сериозните заболявания, без да стигнем до границите на съвременните научни и медицински познания. Това неизбежно води до въпроси за новите изследователски методи и технологии, когато те се появят.
Рош прилага местните принципи, разпоредби и правилници, за да гарантира, че здравните центрове спазват високи етични стандарти при провеждане на изследванията си и че доброволците и пациентите са подложени на минимален риск.
Ние поддържаме висока степен на прозрачност за проучванията, които провеждаме, и резултатите, които получаваме от тях ни помагат да отговаряме на възникнали въпроси.

Нашата политика е:

  • Да спазваме напълно всички установени етични, правни и регулаторни изисквания;
  • Да демонстрираме спазването си на тези принципи и изисквания;
  • Да поддържаме структурирана програма за предварителен преглед, за да гарантираме високи етични стандарти в нашите клинични проучвания и други разработки;
  • Да допринесем за разработването на нови стандарти и правилници, като активно подкрепяме академични, правителствени или индустриални работни групи.

Реф.номер COM/2016/008-01