Клинични проучвания

 

Прилагаме иновациите, като едновременно с това спазваме етиката

Клиничните проучвания, провеждани при хора, са от основно значение за потвърждаване безопасността и ефикасността на новите лекарства и за изследването на нови приложения на вече съществуващите лекарства. Те са неделима част от разработването на нови методи за лечение за неудовлетворените медицински нужди.

Клиничните проучвания, обаче, водят до възникване на етични въпроси и рискове, така че влиянието им върху пациентите трябва внимателно да се оцени. Хората, отговарящи за планирането и провеждането на проучването, трябва да преценят дали положителните резултати от новото лечение превъзхождат рисковете, до които проучването може да доведе.

Успехът от клиничните ни проучвания е от основно значение за успеха на бизнеса на Рош. От съществена важност е внимателно да управляваме всички свързани проблеми и рискове.

Ние гарантираме:

  • Сигурността, благосъстоянието, законните права и етичните права на участниците са гарантирани (виж Безопасност на пациентите);
  • Пациентите, които са имали полза от лечението, все още ще имат достъп до него след приключване на проучването, въпреки че лекарството може все още да не е получило одобрение от регулаторните органи;
  • След като са получили одобрение, лекарствата са на разположение във всички страни, където живеят участниците в клиничното проучване;
  • Лекарствата не са тествани върху хора с дадено заболяване, освен ако не се очаква те да имат полза от лечението;
  • Пациентите ще имат възможност както да се включат в проучванията, така и да могат да излязат от тях, съобразно тяхното състояние;
  • Своевременно ще публикуваме цялата научна и клинична информация от проучванията, за да дадем на медицинските специалисти цялостен и научен поглед върху нашите продукти.