Пациентски организации

Рош се гордее с дългогодишната си традиция да работи с пациентски организации. Искаме да подчертаем, че това сътрудничество отразява общите ценности за почтеност, независимост, уважение, прозрачност и взаимопомощ. Тези ценности са основните принципи за работа.

Пациентските организации помагат на Рош да получи по-пълна информация как се живее с дадено заболяване, какви са предизвикателствата пред пациентите и техните семейства и ролята, която лекарствата имат при лечението на дадено заболяване. Те също така предоставят на Рош информация как да се помогне на здравните работници, които на свой ред помагат на пациентите.

В Рош има утвърдени правила, с които се подкрепя сътрудничеството между Рош и пациентските организации. Всяка агенция, която работи с пациенти от името на Рош, също трябва да спазва тези правила.

Посредством прилагането на гореспоменатите правила, Рош се явява като реален партньор, който работи съвместно с пациентските организации, като пациентската организация знае точно какво може да очаква от Рош.

Пациентските организации са изключително важни партньори за Рош. Ние имаме общ интерес да помагаме на пациентите да разберат и да контролират своето заболяване, в това число да получават навременен и равен за всички достъп до лечението, от което се нуждаят. Рош има възможност да даде своя принос с богат опит и знания, които да подпомогнат дейността на пациентските организации.

Рош оповестява публично достъпния си списък на пациентските организации, за които осигурява финансова и/или съществена непряка нефинансова подкрепа на глобалния си уебсайт.