Рош има уникалната позиция за постигане на персонализирано здравеопазване

Рош е уникално позиционирана, за да осъществява целите на персонализираното здравеопазване. Този подход се внедрява систематично и носи ползи на всички страни и особено на пациентите.

Здравеопазването постоянно се променя и развива. Пациенти, лекари, здравни власти изискват по-безопасни и по-ефективни начини за лечение, докато инвеститорите търсят работещи и устойчиви бизнес модели.

Познанието в медицинската наука води до драматично увеличаване на идентифицирането на биологични цели, за да се постигне контрол над много заболявания.
 

В центъра на нашата стратегия е персонализираното здравеопазване

Реф.номер COM/2016/008-01