Рош България създава стойност за пациентите най-вече чрез иновативните си лекарства

 

Ние насочваме дейностите си в няколко посоки:

Ние искаме да работим съвместно с всички партньори в сектор здравеопазане за намирането на решения, които да бъдат устойчиви за всички.

Д-р Методия Чадиковски, генерален мениджър на Рош България споделя:

“ Наш основен приоритет са нуждите на пациентите. Моята лична цел е всеки, който се нуждае от нашите лекарства да може да ги получи и да има полза от тях. ”

Реф.номер COM/2016/008-01

Д-р Методия Чадиковски, генерален мениджър на Рош България споделя:

Реф.номер COM/2016/008-01