Какво представлява персонализираното здравеопазване?

 

Намираме се в повратен момент в историята на здравеопазването. Безпрецедентното събиране на медицинските знания, технологии и данни промени коренно грижата за пациентите. Рош застава начело на здравеопазването от следващо поколение, заедно с партньори от цял свят. Ние комбинираме в едно разбирането за уникалната човешката биология с нови начини за анализ на данни. Нашата визия е да гарантираме, че скрининга, диагностиката, лечението и дори профилактиката на заболяванията по-бързо и ефективно ще преобразят живота на хората навсякъде - осигурявайки точното лечение за точния пациент в точното време.

 

Медицинската наука ни позволява да постигнем невероятен напредък в диагностицирането и лечението на заболяванията. Но сложността на човешката биология е изумителна. Всеки човек е уникален в много отношения, и болестите също са такива. Дигиталната революция в здравеопазването предлага нови начини за събиране на висококачествени данни от всеки пациент, и за свързването им с данни от големи групи пациенти за анализ. Това ни позволява да достигнем до по-добро разбиране как да лекуваме отделния човек. Тогава можем да разберем какво отличава всеки от нас като индивидуалност и да превърнем това знание в персонализирана и, следователно, подобрена грижа за всеки човек. Данните от реалния живот, молекулярната информация, получена със секвенирането от следващо поколение, данните от преносимите устройства и мобилните приложения и иновативните клинични проучвания трансформират бъдещето на грижите за пациентите.

 

В Рош ние вярваме, че персонализираното здравеопазване може да преобрази живота на пациентите чрез предоставянето на грижи, индивидуално съобразени с конкретния пациент, и по този начин ще допринесе за по-ефективната и бърза профилактика, диагностика и лечение на пациентите. 

 

phc


Какво се променя?
 

 • От първоначалното откриване на локализацията на заболяването в организма ->
 • До разбирането за причината на развитие на болестта на молекулярно ниво.
 • От опита и грешката ->
 • До непрекъснатото натрупване на знания от диагнозата и преживяното от всеки пациент.
 • От универсалните лекарства за всички заболявания -->
 • До решения за лечение, съобразени с уникалните нужди на пациентите.
 

 • От записите на хартия ->
 • До дигиталния цикъл за обмен на информация между клиничната практика и научните изследвания.
 

Кой ще извлече полза?

Лекари

Пациенти

Общество

 

phc
 

Към какво се стремим:

Подобрено качество на живот и увеличена продължителност на живота.

По-малко ненужни лечения, странични ефекти и свързаните с тях разходи, чрез по-интелигентни решения дали, кога и как да се лекува.

По-голямо спокойствие с по-голяма вероятност за успех:

 • По-ефикасно използване на фондовете в системата на здравеопазването  
 • По-висока честота на излекуваните заболявания
 • По-ниско натоварване на заболяването

 

Кои заболявания се лекуват с персонализираните терапевтични решения на Рош днес?

 

Метастатичен меланом - 50% от пациентите са BRAF позитивни
Метастатичен рак на гърдата - 15-20% от пациентите са HER2 позитивни
Недребноклетъчен рак на белия дроб - 10-30% от пациентите са EGFR позитивни и повече от 8% са ALK позитивни
Вирусни инфекции - Хепатит B, Хепатит C, ХИВ
Рак на стомаха - 16-22% от пациентите са HER2 позитивни

 

Какъв напредък е бил отбелязан в областта на рака на белия дроб?

Таргетните лечения се базират на молекулярните причини за заболяването. Това означава, че те действат въз основа наличието на биомаркери, след проведени тестове за съпътстваща диагностика, доказващи генетични алтерации в тъканите на пациентите. Например, в миналото недребноклетъчния карцином на белия дроб (НДРБД) е бил диагностициран само като НДРБД. Днес ние познаваме повече от дузина генни мутации, които могат да играят роля в развитието на този вид рак. Следователно, откриването на биомаркери чрез диагностични тестове позволява таргетно лечение, от което пациентите могат да имат максимална полза.

 
 

phcCOM/2019/050-01