250

вида рак [1]

350

гена, които играят роля в развитието на рака [2]

10000

мутации (приблизително), открити в някои видове карцином на белия дроб [3]

1

уникален туморен профил 

text


До скоро ракът беше категоризиран предимно в зависимост от локализацията си в тялото (напр. бял дроб, гърда, черен дроб). В зависимост от стадия на заболяването, пациенти с определен вид тумор се лекуваха унифицирано с химиотерапия.
phc 

phcЕдин от начините, с които помагаме за трансформиране на грижите за пациентите и за превръщане на персонализираното здравеопазване в реалност е геномното профилиране, а другият е разработването на таргетни терапии.

 Референции:

1. Armengol G, Ramon Y Cajal S. Funnel Factors. In: Schwab M, editor. Encyclopedia of Cancer. 2nd ed. New York: 2008.
2. Stratton MR, Campbell PJ, Futreal PA. The cancer genome. Nature. 2009;458(7239):719-724.
3. Strachan T, Goodship J, Chinnery P. New Insights from Genomewide Studies of Cancers. In: Genetics and Genomics in Medicine. New York and London: 2015.

 

COM/2019/051-01