Гледаме напред

Д-р Методия Чадиковски заема поста генерален мениджър на Рош България от юли 2010 година.
Той е работил като хирург, преди да се насочи към кариера във фармацевтичната индустрия през 2000 година. Тогава започва работа в представителството на Рош Македония. В ролята си на втория служител в офиса по това време, д-р Чадиковски се занимава с най-различни дейности в сферата на продажби, маркетинг и дори по регистрация и клинични проучвания на лекарствата на Рош. В резултат на таланта и успехите му, д-р Чадиковски се издига от медицински представител до мениджър на екип онкология през следващите 6 години. През 2006 спечелва позицията генерален мениджър за новото подразделение на компанията в Черна Гора.  Методия Чадиковски полага основите на присъствието на компанията в страната, стартира дейността на офиса там и разработва трайни успешни сътрудничества с клиенти, бизнес партньори и колеги. Успехите му водят до по-големи отговорности и той се завръща в Македония в ролята си на Генерален мениджър на Рош, след като предишния ръководител на представителството поема бизнеса на компанията в Русия. 

През 2010 година д-р Чадиковски поема ръководството на още по-голямо подразделение в Рош и е назначен за Генерален мениджър в Рош България.
Неговите умения успяват да затвърдят лидерските позиции на фирмата на фармацевтичния пазар в България и днес още повече пациенти имат достъп до съвременно лечение на тежки заболявания като рак, ревматоиден артрит, анемия, хепатит. Това е и основният приоритет и удовлетворение на д-р Чадиковски и целия му екип – всеки нуждаещ се пациент да може да се лекува с лекарствата на Рош, които имат ясни доказани ползи в справянето с тези заболявания. След 16 години в компанията, за него основната мотивация е посвещението на Рош да прави днес това, от което пациентите ще имат нужда по-късно.

Д-р Чадиковски споделя: ”Ние развиваме дейността си по етичен начин и се стремим да създаваме стойност както за компанията, така и за всички наши партньори. Нашата цел е да създаваме стойност като разработваме медицински решения, които да донесат ползи на максимален брой хора. Ние вярваме, че нашият успех се дължи на способността ни да разработваме стратегии, които да носят устойчиви ползи както на индустрията, така и на обществото.“

 

Развитието на Рош България ЕООД за изминалата година 
 

През 2015 г., по данни на IMS Health, фармацевтичният пазар за поредна година отбеляза ръст от 7.7% спрямо предходната 2014 г., а ръстът на болничния пазар, към който са ориентирани повечето продукти на Рош България ЕООД, регистрира ръст от 5.1%. Ръстът на целия фармацевтичен пазар, както и на болничния сегмент, беше обусловен от продължаващото застаряване на населението и увеличената хронична заболеваемост, водещи до повишено търсене на здравни услуги, както и от включването на още иновативни медикаменти в Позитивния лекарствен списък.

Рош България ЕООД запази 2-рата си позиция сред всички компании на българския фармацевтичен пазар с общ пазарен дял от 5.9% в стойност от целия фармацевтичен пазар (Rx+OTC). В сегмента от фармацевтичния пазар, включващ само продуктите с лекарско предписание (Rx), Рош България ЕООД падна на втора позиция в сравнение с 2014 г. с пазарен дял от 7.1% в стойност.

От началото на 2015 г., стартира ефективната реимбурсация на нов, иновативен лекарствен продукт на Рош България ЕООД за лечение от първа линия на пациенти с метастазирал HER2+ рак на гърдата.

Въпреки силното представяне, особено на болничния пазар, действителните резултати на Рош България ЕООД през 2015 г. бяха сериозно повлияни от наложените високи задължителни отстъпки в размер 20% от продажбите на голяма част от реимбурсираните продукти. Това доведе до ефективно свиване на общите продажби спрямо предходната 2014 година.

 

 

 

Реф.номер COM/2016/005-01