kak rabotim

Нашият подход

Ние, екипът на Рош България, сме ангажирани да спазваме високи етични стандарти и винаги се съобразяваме с всички приложими национални и международни закони, които касаят нашата работа.

Етичното поведение в бизнеса е задължително, за да създаваме и поддържаме справедливи и устойчиви взаимоотношения с всички наши клиенти и партньори. По тази причина ние спазваме контролирани вътрешни процеси, които осигуряват спазването на всички правила и подкрепят добрите практики.

 

Изпълняване на нашите ангажименти

Само успешните финансово компании могат активно да управляват социални проблеми или такива, свързани с околната среда. Ние в Рош България отдавна знаем, че само компании, отговорни към обществото и околната среда, могат да постигат финансови успехи.

 

Нашето управление

Нашите етични стандарти и ангажименти са отразени в корпоративните ни ценности – етичност, кураж и ентусиазъм. Устойчивото развитие е цел на всеки един от нас, независимо каква дейност развиваме.

 

Как Рош допринася за обществото като цяло

Реф.номер COM/2016/008-01