Оповестяване на предоставената стойност

Рош напълно подкрепя необходимите усилия, за да може отношенията между индустрията и здравните специалисти и организации да се разбират по-добре от пациентите, медиите и всички други заинтересовани страни.

Здравните професионалисти и иновативните компании като Рош работят заедно, за да разберат по-добре механизмите за развиване на различните заболявания и да разработят нови лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях.

Както с всяка професионална група, която предоставя услуги, според нас е честно и подходящо медицинските специалисти и здравни организации да бъдат възнаградени за тяхното време и предоставена екпертиза.

Рош отчита, че има потенциал за конфликт на интереси у двете страни и по тази причина подкрепя стъпките, които са необходими да се оповестява предоставянето на стойност към медицински специалисти и здравни организации, в това число болници, клиники, университети и научни институции.

Таблицата по-долу описва предоставянето от Рош на стойност към медицински специалисти и здравни организации през 2015 година. Информацията е показана във вид, който изпълнява изискванията на Кодекса за оповестяване на EFPIA.

Внимание: Публикуването на информация за предоставяне на стойност към получатели има за цел отчитане на стойностите (парични или в натура), предоставни на медицински специалисти (HCPs) и здравни организации (HCOs), с които нашата компания си сътрудничи/има взаимоотношения, следвайки целите и разпоредбите, включени в приложимите Кодекси.
За оповестяването на предоставяне на стойност на индивидуална основа са дали съгласието си съответните индивидуални получатели - такова съгласие е дадено, за да позволи спазване на приложимите Кодекси, които нашата компания е подписала.
Тези публикации не предоставят генерално разрешение на достъпилите до нашия уебсайт, или до националните платформи, за предприемане на допълнителна обработка на данните на здравните специалисти. За добро разбиране на докладите, включващи информация за предоставяне на стойност, публикувани на този уебсайт, ние се позоваваме на методологическото указание, което изяснява значението и съдържанието на публикуваното предоставяне на стойност.

 

Данни за 2021 година за предоставянето от Рош на стойност към медицински специалисти и здравни организации. 

Оповестяване на подкрепа и услуги, предоставени на пациентски организации за 2021 година.

Данни за 2020 година за предоставянето от Рош на стойност към медицински специалисти и здравни организации. 

 

Оповестяване на подкрепа и услуги, предоставени на пациентски организации за 2020 година.

Данни за 2019 за предоставянето от Рош на стойност към медицински специалисти и здравни организации. 
Информацията е показана във вид, който изпълнява изискванията на Кодекса за оповестяване на EFPIA.


* МС - медицински специалист
* ЗО - здравна организация

 


Важни документи

Как Рош изпълнява изискванията на Кодекса за оповестяване на EFPIA?
 

Полезни връзки

Кодекс на EFPIA за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации

Реф.номер COM/2016/004-01

Клинични проучвания

Още

Съобщете за нежелани реакции!

Още

Обучение на пациентите

Още

оповестяване