Правилното лечение започва с точната и навременна диагноза

Диагностиката прави лабораториите надеждни партньори, от които лекарите имат нужда. Диагностиката дава възможност на медицинските специалисти да взимат правилните решения за лечението на пациентите, и то в правилния момент. Позволява на хората да имат по-добър контрол над здравето си, както и на здравните власти да имат увереност, че инвестират в правилните решения за пациентите и бъдещето на здравеопазването.

Модерната диагностика намалява разходите на здравната система, защото решава здравни проблеми, намалява болничния прием и води до избягване на ненужно лечение. Бъдещето на устойчивите системи на здравеопазване зависи от диагностиката.
 

Патоморфологичната диагноза е решаваща за лечението на онкологичните заболявания

Патоморфологичните изследвания са изключително важни при определяне на лечението на пациентите с онкологични заболявания. Тези изследвания се правят от лекари патолози и лаборанти в лаборатории със съвременно оборудване.

Патологът извършва диагностика преди, по време на операцията или след самата нея. Неговото експертно мнение води до взимане на решения относно обема на операцията за отстраняване на туморите, може да предотврати последващи операции. Така лекуващите екипи целят по-малко усложнения за пациента, което да доведе до по-добро качество на живот и удължена преживяемост.
 

Diagnostics 2
Diagnostics 1
diagnostics 3


Рутинните изследвания, които се извършват при пациенти с онкологично заболяване, могат да бъдат много: 

  • размер на тумора,
  • неговия  хистологичен вид,
  • степен на злокачественост,
  • метастази в лимфни възли и други.

Резултатите от изследванията дават ценна информация на лекарите: как би могло да протече заболяването при конкретния пациент, с какво е най-добре да бъда проведено лечението и т.н.

Например доказването на високочувствителни хормон - позитивни тумори позволява подбор на пациентите с шанс за хормонална терапия. Чрез  изследване  на  друг вид рецептори, патологът определя различни подтипове на някои от онкологичните заболявания. Например при  най-честия карцином при жените - рака на гърдата, един от биомаркерите  (HER2) предсказва по-агресивен ход на заболяването и същевременно определя кои пациенти  ще са  имат полза от прилагането на таргетна терапия.

Изключително голяма е ролята  на патолога и при оценка на ефекта от приложената хормонална, химио- или таргетна терапия, чрез различни изследвания на процесите в туморите. Необходими са познания, опит и прилагане на много видове изследвания за постигане на експертна  диагноза и за планиране на ефективна терапия.

Ин-витро диагностиката е критичен източник на обективна информация за добро контролиране на заболяването и грижата за пациента, независимо дали се прави диагностика върху кръв, тъкан или друга проба.

В модерното здравеопазване, ин-витро диагностиката дава много повече информация, отколкото единствено дали пациента страда или не от определено заболяване. Днес, диагностиката е неделима част от вземането на решение за здравето или лечението на пациентите.

Ин-витро диагностиката отдавна е „скритият коз“ на здравеопазването, защото влияе върху повече от 60% от решенията в медицинската практика. От друга страна парите, които се отделят за диагностика са едва около 2% от общите разходи за здравеопазване в световен мащаб.