CEO


Нашите бизнес приоритети

Ние вярваме, че е важно да имаме ясни приоритети, които да ни водят в сложната и непрекъснато променяща се среда. Нашата цел е да постигаме устойчив ръст в дългосрочен план и да създаваме стойност за всички наши партньори.

Пионер в здравеопазването

Ние сме се посветили на подобряването на живота на хората от самото създаване на компанията през 1896 година в Базел, Швейцария. Днес Рош създава качествено различни, нови лекарства и диагностични продукти, които помагат на милиони пациенти по целия свят.

Рош разполага със 70 нови молекули в процес на клинична разработка в редица терапевтични области и солидни данни от клинични проучвания.

През последните 3 години, американската Агенция по храните и лекарствата е дала статут на „революционна терапия“ на 11 индикации на лекарствени продукти на Рош.
Рош разполага с 11 нови молекули, включени в клинични проучвания в областта на онкологичната имунотерапия.
 

Първите в персонализираната медицина

Рош беше една от първите компании, която разработи таргетни (персонализирани) лекарства. Нашето предимство е комбинацията на двете подразделения на компанията – фармацевтичен и диагностичен отдел, което ни прави най-подготвени за успехите в персонализираното здравеопазване. Две трети от всички наши нови лекарства се разработват заедно с придружаващ диагностичен тест.
 

Най-голямата биотехнологична компания в света

Ние сме най-голямата биотехнологична компания в света с нашите 14 биотехнологични лекарства на фармацевтичния пазар. Повечето от половината ни нови лекарства в етап на разработка, също са биотехнологични.
 

discover us5
discover us7
discover us3


Глобален лидер в лекарствата за лечение на онкологични заболявания

Вече повече от 50 години, ние сме на най-предната линия в проучването на раковите заболявания и начините за тяхното лечение. Нашите лекарства помагат на много пациенти с рак на гърдата, кожата, дебелото черво, яйчниците, белия дроб и други.
 

Водеща компания в ин-витро диагностиката

Ние предлагаме на лекарите повече изчерпателна информация за насочване на лечението, отколкото всяка друга компания. Нашите тестове помагат на болниците и лабораториите да дават информация на медицинските специалисти и на пациентите бързо и по надежден начин.
 

Инвеститор, посветен на иновациите

Ние инвестираме всяка година около 9 милиарда Швейцарски франка в развойна дейност, защото новостите са нашата същност. Това ниво на инвестиции е сред най-високите по целия свят и сред всички сфери на индустрията.
 

 

discover us
discover us7
discover us2


Изключителна работна среда

Ние сме над 91 700 колеги, които работим заедно в над 100 държави по света. Рош постоянно е оценяван като чудесно място за работа, както от колегите, така и от външни организации.

Компания с устойчиво развитие

Много години подред ние сме признавани от Dow Jones Sustainability Indices за лидер в устойчивото развитие сред нашата индустрия.