В Рош, персонализирано здравеопазване означава напасване на лечението към съответния пациент, тоест правилното лечение на правилния пациент в правилния за него момент
 

Досегашният модел на прилагане на един вид лечение при всички пациенти с дадено заболяване води до желания ефект при едва около 50% от пациентите.

Персонализираното здравеопазване се основава на знанието, че всеки пациент е различен. Лекарите използват специфични диагностични тестове, за да знаят предварително дали съответния пациент ще получи желаните ползи от съответното лечение. Лечението на всеки пациент спрямо специфичните биологични маркери на неговото заболяване е същността на персонализираното здравеопазване.
При традиционната медицина е валидно обратното - на всички пациенти с едно заболяване се прилага едно и също лечение. В този случай едва малка част от тези пациенти ще получат желаните ефекти от приложеното им лечение.

През април 2015 година, Рош придоби мажоритарен дял във Foundation Medicine (FMI), компания специализирана в сферата на молекулярната информация. Сътрудничеството с FMI ще позволи да се комбинират силните страни на двете компании за постигане на напредък в откриването и разработката на персонализирани терапии за пациенти с онкологични заболявания, и да се стандартизират събирането и анализа на данни от клинични проучвания и клиничната практика. Сътрудничеството включва и разработка на съпътстващи диагностични тестове, основаващи се на генетично секвениране от ново поколение, което позволява да се направи пълен генетичен профил като се използват малки количества туморна тъкан.


Eдинствено персонализираното здравеопазване може да направи медицината качествено различна.

Модерната медицина вече знае много за механизмите на развиване на заболяванията. Днес ние можем да проследяваме биологията на заболяванията и да пренасяме тези знания в създаването на качествено нови видове лечения. Те от своя страна водят до много по-ефективно лекуване. Тук започва персонализираното здравеопазване.


3
2
1


Персонализирано здравеопазване може да създава истинска стойност, която е устойчива и се отнася за всички партньори в здравеопазването

Клинично различните лекарства са това, което се очаква от здравните власти и за което те ще заплащат. Това е така, заради ясните ползи от лечението с тези лекарства.
Таргетните лекарства създават стойност за всички - пациенти, лекари, здравни регулатори и тези, които плащат здравните услуги.


Персонализирано здравеопазване е основна сила на Рош, поради наличието на добре развита фармацевтична и диагностична дивизия в компанията

През последните 3 години, 30% от всички персонализирани лекарства пуснати на глобалния фармацевтичен пазар, са лекарства на Рош. В момента Рош държи над 30% от общия пазар на персонализирани лекарства, което потвърждава водещата ни позиция.1

Още през 2006 година тази стратегия стана основна за цялата ни компания. Рош има над 250 съвместни разработки на дивизиите Фарма и Диагностика. Много от тях, които са в напреднали фази на разработка, са в онкологията, лечение на Алцхаймер, астма или други заболявания. Общо взето половината от нашите бъдещи лекарства ще бъдат разработени с придружаващ тест за подходяща диагностика.

Двете дивизии - фармацевтична и диагностична - работят по-ефективно, когато са част от една компания. По тази причина Рош има уникална позиция да разработва персонализирани лечения. Ние постоянно разменяме опит и знания, които са лесна платформа за пренасяне на разработките върху технически валидирана ин-витро диагностика.

Персонализирани лечения вече са налични за пациенти с рак на гърдата, стомаха, белия дроб, кожата.

1. www.fda.gov, Evaluate Pharma (full brand revenues), Decision Resources and Roche analys