Редките заболявания засягат относително малка част от населението. Те се характеризират с ниската си популационна честота и често са свързани с генетични или наследствени фактори, макар че могат също така да бъдат предизвикани от инфекции, токсични вещества или други фактори. Редките болести са обикновено трудни за диагностициране и лечение, поради което изискват специално внимание и изследвания.

Тези болести могат да включват различни симптоми и засягат различни органи и системи в организма. Важно е да се отбележи, че дефиницията на редки болести може да варира от страна на страна, но в Европейския съюз се счита, че редките заболявания засягат по-малко от 1 на 2 000 души.

Редките болести представляват предизвикателство за здравеопазването поради липсата на изследвания и лекарства за много от тях. Затова се изисква по-голямо внимание и усилия за подобряване на диагностиката, лечението, подкрепата и достъпа за хората, засегнати от тези усложнения.1

В момента са идентифицирани над 7 000 различни редки болести. Това означава, че съществуват хиляди различни болести, които засягат относително малък брой хора.

Характеристика на редките болести:

  • Генетичен произход, Мнозинството от редките болести имат генетичен произход, което означава, че са предизвикани от мутации или генетични аномалии. Това може да включва наследствени фактори, както и случайни генетични мутации.

  • Разнообразни симптоми. Редките болести могат да се проявяват с разнообразни симптоми и могат да засегнат различни органи и системи в организма. Това прави диагнозата и лечението на тези болести сериозно предизвикателство.

  • Липса на лечение. За мнозинството от редките болести липсват ефективни лекарства и лечения поради тяхната рядкост и сложност. Това прави тези болести особено тежки за пациентите и техните семейства.2

Референции:

1Accessed September 2023

2.Accessed September 2023

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.