При постъпване на лекарство в тялото винаги има елемент на риск. Поради това, никога не може да има гаранция, че едно лекарство е напълно безопасно. Всички лекарства могат да причинят странични реакции при някои пациенти – нашите усилия са посветени на това да осигурим високоефективни лекарства, които ще подобрят качеството на живот, като минимизират потенциалния риск. Това означава, че ние непрекъснато събираме информация за нежеланите реакции към нашите лекарства, след което правим оценка и прилагаме управление на риска от тези нежелани реакции.

Лекарствата на Рош трябва да са ефективни и надеждни. Освен това потребителите на нашите лекарства трябва да са сигурни, че се полагат всички усилия да се осигури тяхната безопасност посредством детайлни изпитвания, непрекъснат мониторинг и управление на риска.

В един идеален свят, всеки пациент би имал точното лечение, което е най-правилното за него и ще му бъдат предписани лекарства, които са индивидуално приспособени за неговите специфични нужди. Леченията ще имат ефекта, който се цели с тях, и ще имат малко или никакво отражение върху качеството на живота на пациента.

Имайки пред вид горното, Рош има лидерска роля за постигане на персонализирани здравни грижи и лечения, пригодени за конкретния пациент. Нашата цел е да позволим здравните грижи да бъдат насочени възможно най-пълно към индивидуалните нужди на пациентите, като по този начин на пациентите се предлагат лекарства със специално предназначение, които ще бъдат и икономически по-изгодни за отделния пациент.

Ние насочваме дейностите си в няколко посоки:

  • Осигуряваме нови, различни лекарства

  • Подобряваме достъпността им

  • Подобряваме  относно заболяванията

Искаме да работим съвместно с всички партньори в сектор здравеопазане за намирането на решения, които да бъдат устойчиви за всички.

Повече за кампанията в подкрепа на жените с рак на гърдата и техните близки можете да видите

Две трети от всички познати заболявания все още не могат да бъдат лекувани адекватно или да бъдат излекувани. Тази незадоволена медицинска потребност представлява огромно предизвикателство.

По-качествена а и лечение могат да направят огромна разлика в живота на милиони пациенти и техните семейства.

Наш основен приоритет са нуждите на пациентите и намирането на решения в здравеопазването, които да са полезни за всички страни. Ние бяхме първата компания, която въведе понятието персонализирана или индивидуализирана медицина – всеки пациент да се лекува с подходящо точно за него лекарство, в подходящия момент. 

Затова и някои от нашите най-изписвани лекарства се прилагат само на пациенти на които се знае, че ще подействат. Това се прави след специфично изследване, например тест при рак на гърдата. Още повече, в здравните системи няма пари за всички новости и все повече ще се налага да се плаща за лекарства, които действат, а не на базата на най-ниска единична цена.


Това извежда друг наш основен приоритет – да търсим и предлагаме на болниците и здравната каса начини да договаряме конкретни условия, които инвестират умно парите на тези институции. Тоест всеки лев води до пациент, който е или излекуван, или е доведен до  на болестта, или живее по-добре със заболяването си. 

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.