Ние следим за качеството на нашите лекарства

Рош разработва, произвежда и доставя лекарствените си продукти в съответствие с най-високите стандарти във фармацевтичната индустрия.

Всеки докладван проблем, свързан с качеството на лекарствените продукти на Рош се проучва внимателно по веригата на доставка и производството, с цел да бъде идентифицирана причината за възникване на проблема и тя да бъде елиминирана, ако е в отговорностите на Рош.

Всяка забелязана промяна във Вашето лекарство – необичаен външен вид, вкус или мирис; нарушена цялост или функционалност на продукта, устройството или опаковката; липса на продукт или променено количество (твърде малко или твърде много); замърсяване; чуждо тяло; липса на информация или текст от опаковката и листовката, и др. може да бъде индикация за проблем с качеството на Вашето лекарство.

В такива случаи е важно е да ни информирате възможно най-скоро за проблема, който сте установили.

Ние ще Ви помолим да ни разкажете с подробности какво точно Ви притеснява относно лекарството което използвате, ще ви зададем някои допълнителни въпроси относно веригата на доставка и прилагането на лекарството.

Също така ще Ви помолим да ни предоставите мостра от лекарството, дори вече да е било използвано, за да можем да го анализираме в процеса на проучване на проблема. Това обикновено се случва по обратната верига на доставка – чрез фармацевта или медицинския специалист, от който сте получили лекарството.

Ние ще поискаме Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни, за целите на проучването на проблема.

Ние гарантираме, че Вашите лични данни ще бъдат обработвани в пълно съответствие с политиките и правилата на Рош за управление на лични данни, само за целите на проучване на проблема с качеството на лекарствения продукт.

Най-късно в срок от 30 работни дни ние ще Ви информираме на предоставен от Вас адрес за резултатите от проведеното проучване.

Реф.номер COM/2018/046-01

Kонтрол по качеството

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.