Намираме се в повратен момент в историята на здравеопазването. Безпрецедентното събиране на медицинските знания, технологии и данни промени коренно грижата за пациентите. Рош застава начело на здравеопазването от следващо поколение, заедно с партньори от цял свят. Ние комбинираме в едно разбирането за уникалната човешката биология с нови начини за анализ на данни. Нашата визия е да гарантираме, че скрининга, диагностиката, лечението и дори профилактиката на заболяванията, по-бързо и ефективно ще преобразят живота на хората навсякъде - осигурявайки точното лечение за точния пациент в точното време.

Медицинската наука ни даде възможност да постигнем невероятен напредък в диагностицирането и лечението на заболяванията, но човешката биология е изключително сложна. Всеки човек е уникален в много отношения, в много отношения и заболяванията са такива. И все пак, дигиталната революция в здравеопазването предоставя нови начини както за събиране на висококачествени данни от всеки пациент, така и за свързването им с данни от големи групи от други пациенти за анализ с алгоритми, базирани на изкуствен интелект. Това ни позволява да достигнем до по-задълбочено разбиране как да третираме конкретния индивид. Само тогава можем да видим какво отличава всеки от нас като определен индивид и да превърнем тези знания в персонализирано и следователно подобрена грижа за всеки човек. Доказателствата от реалната практика, молекулярната информация енерирана със секвениране от следващо поколение, данните от носими устройства и мобилни приложения и иновативните клинични изпитвания трансформират бъдещето на грижите.

Данните от реалната практика не само ни помагат да разберем лекарства, с които разполагаме в момента и кога да ги използваме, но могат да ни дадат информация и за разработването на бъдещи лечения. Идеите, които получаваме до леглото на пациента, предоставят данни за тези, идващи от изследователския екип, и обратно. Тези данни движат фармацевтичната индустрия напред. Ние разработваме нови лекарства, които, например, са насочени към специфичните начини, чрез които туморите нарастват или избягват имунната система. Прецизната медицина вече променя клиничните резултатите. Тя помага на пациентите да живеят по-дълъг и по-добър живот, като гарантира, че всеки човек получава правилното лечение в точното време.

Рош е пионер в използването на съпътстваща диагностика за нашите онкологични лекарства. При вземането на решения за лечение сега получаваме информация от тестовете за биомаркери, но това е само началото. Технологии, като секвениране от следващо поколение, могат да открият пълните генетични характеристики на индивида, туморните мутации и други определящи молекулярни характеристики, за да се намери най-подходящото лечение. Течните биопсии могат да ни позволят неинвазивно да проследим как раковото заболяване се развива във времето и съответно да коригираме лечението. Дигиталните технологии в подкрепа за вземане на клинични решения осигуряват огромни количества данни за клиницистите, като улеснява техните дискусии и им позволява да вземат най-доброто решение относно терапията за пациента.

Персонализираното здравеопазване не е само лечение и профилактика на заболяванията на отделните пациенти. То е и преосмисляне на здравната система за бъдещите поколения. Персонализираната медицина може да осигури ефективност, която ще поддържа здравните системи устойчиви пред лицето на нарастващите разходи, но здравните системите също ще трябва да се развиват. Подходите към споделянето на данни, дизайна на клиничните изпитвания и регулаторните процеси ще бъдат засегнати от дигитализацията. За да реализираме обещанието за персонализирано здравеопазване, цялата система – от начина, по който разработваме терапиите, до начина, по който грижите се предоставят на пациентите – трябва да се развива.

В Рош ние работим, за да гарантираме, че в ежедневните здравни грижи персонализираната медицина се превръща в норма. За да реализираме тази визия, ние си партнираме с лидери в здравеопазването и технологиите, с правителства и регулаторни органи, както и с лекари и застъпници. Нашата уникална комбинация от възможности под един покрив означава, че можем да проследим накъде ни водят науката, технологията и данните. Но ние знаем, че не можем да направим това сами; ще постигнем тази цел само чрез партньорства. Това е време на забележително сътрудничество между индустриите и компаниите. Нашата цел продължава да бъде да правим това, от което пациентите се нуждаят в бъдеще – да гарантираме, че всеки получава достъп до персонализираното здравеопазване, от което се нуждае.

Материалът е одобрен до 02.2023 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.