Множествената склероза (МС) е сложно невродегенеративно заболяване. Въпреки че всеки човек с МС има различни симптоми и ход на протичане на заболяването, основната биология и начините на измерване на заболяването са еднакви за всички.

 

Прогресия на инвалидността

Физическата инвалидностi при повечето хора с МС в даден момент се повишава.2 Когато инвалидността се появи, нейният вид и степента на промяната й при всеки човек са различни. Графиките по-долу показват как прогресията на инвалидността може да варира при отделните индивиди.

iЗагубата на способности в резултат от увреждането на централната нервна система (ЦНС) с прогресията на МС и може да бъде необратима.1

Активност на заболяването

При МС, имунната система атакува нервните клетки в мозъка, гръбначния мозък и зрителните нерви.3 Тази активност на заболяването може да доведе до симптоми и инвалидност.


Има два основни вида активност на заболяването:

 


Видове инвалидност

Физическата инвалидност се влошава (прогресия), когато активността на заболяването причинява смъртта на все повече и повече нервни клетки (невродегенерация).5
Хората могат да усетят инвалидността по различни начини, в зависимост от това коя част от мозъка, гръбначния мозък или зрителните нерви е засегната.6

Измерване на инвалидността

Инвалидността се измерва по различни начини. Кликнете върху флаш картите, за да научите повече.

Болест-модифициращо лечение

Активността на заболяването и прогресията на инвалидността могат да се появят на най-ранния стадий на заболяването.10 Така че една от целите на лечението на МС е активността на заболяването да се контролира възможно най-рано. 

Референции:
1. Giovannoni, G, et al. Brain Health: Time Matters in Multiple Sclerosis. 2015; pp 14.

2. MS International Federation. What is MS? Available at https://www.msif.org/about-ms/what-is-ms/

3. Medline Plus. Multiple Sclerosis. Available at https://medlineplus.gov/ency/article/000737.htm

4. National MS Society. Managing Relapses. Available at http://www.nationalmssociety.org/Treating-MS/Managing-Relapses. Accessed September 2016.

5. De Stefano N., et al. Evidence of Axonal Damage in the Early Stages of Multiple Sclerosis and Its Relevance to Disability. Arch Neurol. 2001;58(1):65-70. Available at http://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/778355

6. National MS Society. MS Symptoms. Available at http://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms

7. National MS Society. Functional Systems Score (FSS) and Expanded Disability Status Scale. Available at http://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/ Researchers/Resources-for-Researchers/Clinical-Study-Measures/Functional-Systems-Scores-(FSS)-and-Expanded-Disab. Accessed September 2016.

8. National MS Society. 9-Hole Peg Test (9-HPT). Available at http://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Resources-forResearchers/Clinical-Study-Measures/9-Hole-Peg-Test-(9-HPT). Accessed September 2016.

9. National MS Society. Timed 25-Foot Walk (T25-FW). Available at htp://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Resources-for-Researchers/Clinical-Study-Measures/Timed-25-Foot-Walk-(T25-FW). Accessed September 2016.

10. MS Brain Health. Time Matters in Multiple Sclerosis. Available at http://msbrainhealth.org/perch/resources/time-matters-in-ms-report-may16.pdf

11. MS Coalition. The Use of Disease-Modifying Therapies in Multiple Sclerosis: Principles and Current Evidence. Available at http://www.nationalmssociety.org/getmedia/5ca284d3-fc7c-4ba5-b005-ab537d495c3c/DMT_Consensus_MS_Coalition_color

 

M-BG-00000449

Материалът е одобрен до 05.2022 г.


РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).