Нашата стратегия

Ръководим се от нашата цел: правим сега това, от което пациентите ще се нуждаят утре. Нашата компания има близо 125-годишна история на осигуряване на напредък в областта на медицината и предлагане на нови лечения и диагностични средства на пациентите. Пациентът е и ще си остане в основата на това, което правим, той е причината да идваме на работа всеки ден.

Какво правим?

Нашият фокус

Нашият фокус е върху подходящите лечения за пациентите: осигуряване на най-подходящата терапия за правилната група хора в точното време. С нашето корпоративно съчетание от Фармацевтични продукти и Диагностика, ние сме уникално позиционирани да предоставяме персонализирано здравеопазване. Развиваме нашите вътрешнофирмени способности и изграждаме стратегически партньорства, готови за следващия етап в персонализираното здравеопазване: да комбинираме информацията от разнообразни източници на данни със сложни аналитични методи, за стимулиране на по-ефективни и ефикасни изследвания и възможност за взимането на по-добри решения за лечение на пациентите. Достъпът до продуктите ни също е съществена част от нашата стратегия. Нашите подробни планове за достъп са вградени в бизнеса на местно ниво.

Ние ще продължим да концентрираме енергията си изцяло върху лекарствата, отпускани с рецепта, и инвитро диагностика, вместо да диверсифицираме дейността си в други сектори като генерични и биоподобни лекарствени продукти, лекарства, отпускани без рецепта, и медицински изделия.

Нашият отличителен характер

В стремежа си към върхови постижения в науката нашият отличителен характер се основава на четири ключови елемента: изключително широко и задълбочено разбиране на молекулярната биология, безупречната интеграция на нашите фармацевтични и диагностични възможности, разнообразие от подходи за максимизиране на иновациите и дългосрочна ориентация.

Нашите резултати

Резултатите, към които се стремим, са да създаваме стойност за всички заинтересовани страни: да бъдем предпочитан партньор; да осигуряваме значителна медицинска полза за пациентите, лекарите и платците; да предлагаме отлично работно място за служителите; да оказваме устойчиво въздействие върху обществото; и да създаваме най-висока обща възвръщаемост на акционерния капитал за нашите инвеститори.

Ние се фокусираме върху намирането на нови лекарства и диагностика, които помагат на пациентите да живеят по-дълго и по-добре, и които да развиват медицинската наука.

Хората ни

В крайна сметка са необходими хора с почтеност, смелост и страст, за да се постигне нещо по-добро за пациентите. Хората ни с гордост могат да заявят: ние сме Рош. Приемаме многообразието от култури и хора в цялата Група. Нагласата ни е да приобщаваме и насърчаваме богатството на идеи и подходи, които носи то.

Как вземаме решения?

Нашите принципи и процеси за вземане на решения наблягат на прозрачния диалог, ясната отчетност и насърчават висока степен на овластяване.

Нашата структура

Структурата ни е създадена за иновации. Нашите автономни центрове за изследователска и развойна дейност и сътрудничеството ни с над 200 външни партньора насърчават разнообразието и гъвкавостта. Нашият глобален мащаб в географско отношение и обхват ни позволяват да доставяме бързо нашата диагностика и лекарства на хората, които се нуждаят от тях.

M-BG-00000520

Материалът е одобрен до 08.2022 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Как го постигаме?

please be aware that you are leaving this website.