В Рош, персоналилизираното здравеопазване, заема централно място в нашата дейност, като обединява водещи научни постижения, данни, аналитични методи и технологии за развитие на нови открития и подобряване на живота на пациентите.

Години наред, персонализираното здравеопазване се основаваше на изследване за специфични биомаркери, свързани с дадено заболяване, и прилагането на таргетно лечение. В наши дни, ние разширяваме и интегрираме този индивидуализиран подход във всички етапи на грижа за пациента, за да предложим решения за здравеопазването, базирани на доказателства и възползващи се от технологии, изработени специално за нуждите на всеки индивид.

Чрез използването на данни, анализи и технологии в рамките на научните изследвания и разработки и продължаващата грижа, ние се доближаваме до нашата цел за подобряване на живота и насърчаване на по-добро здраве при по-оптимални разходи за хората и обществото като цяло.

За да превърне в реалност обещанието за персонализирано здравеопазване, Рош насочва вниманието си към четири ключови области на грижа:

  • Ранно откриване и точна диагностика

  • Персонализирана грижа

  • Достъп до здравни грижи

  • Отдалечено наблюдение/мониторинг

Всеки човек е уникален. Разбирането на това, което прави хората различни – генетика, околна среда, начин на живот – е ключово за преориентирането на здравеопазването от лечение на заболявания към осигуряване на най-добрата грижа за всеки един човек през целия му живот. Това е обещанието на персонализираното здравеопазване.

В момента се намираме в правилния момент, който ще помогне това обещание да стане реалност. Напредъкът в науката, данните, анализите, изчисленията и цифровите технологии ни позволява да разбираме факторите, влияещи на здравето на всеки човек, с по-голяма яснота от всякога. С тези знания можем да подобрим грижата на всяко ниво – от поддържането на хората здрави, през ранното откриване и диагностициране на заболявания, до предписването на правилните лекарства в точното време, до мониторинга на прогресията на заболяването и резултатите от лечението в реално време. Подобряването на целия процес на грижа ще подобри резултатите за пациентите и ще позволи на здравните системи да използват ресурсите си по-ефективно и ефикасно.

За да достигнем пълния потенциал на персонализираното здравеопазване, трябва да обединим всеки аспект от начина, по който пациентите получават грижа, в едно цялостно, безпроблемно преживяване. Трябва също така да адресираме предизвикателствата, които пречат на мнозина да имат бърз и навременен достъп до последните постижения в медицината.

Никоя институция не може да постигне това сама, затова ние си партнираме с пациенти, техните близки, здравни и технологични компании, правителства и много други, за да осъществим обещанието на персонализираното здравеопазване. Заедно имаме потенциала да предложим по-добри преживявания и резултати за пациентите и населението, и направим здравеопазването да бъде както достъпно, така и устойчиво за обществото.


Откриването на признаци на заболяване – или потенциално заболяване – и диагностицирането на болест, възможно най-рано, е основно за подобряването на резултатите за пациентите и превръщането на здравеопазването в по-достъпно и устойчиво. Ранното и точно откриване и диагностициране позволява на здравните доставчици и пациентите да изберат правилната грижа, когато превенцията е все още възможна и шансът за успешно лечение – или дори излекуване – е по-голям. Пациентите, които получават най-добрата грижа възможно най-скоро, имат по-голяма вероятност за добри дългосрочни резултати и по-добро качество на живот. По-добрите резултати за пациентите от самото начало могат да намалят разходите за грижа за обществото.

Скорошният напредък в науката и технологиите ни позволява да откриваме заболявания по-рано и да получаваме много по-голямо разбиране за уникалните нужди на лечение на всеки пациент. Като направим тези технологии стандартна част от здравеопазването, можем да помогнем на пациентите да останат здрави по-дълго и да получават най-добрата индивидуализирана грижа от самото начало – първата стъпка към подобряването на здравето и правенето на здравеопазването по-ефективно и ефикасно за всички.

Фундаменталният въпрос в здравеопазването традиционно е бил: кое лечение ще помогне на най-много хора с това конкретно заболяване? Персонализираното здравеопазване се фокусира върху различен въпрос: каква е най-добрата грижа за индивида?

Отговорът може да бъде повлиян от редица фактори, включително генетика, биология и тежест на заболяването, и опитът на други хора с подобни характеристики. По-детайлното разбиране на здравето и болестта на всеки индивид не само помага за индивидуализирането на лечението според конкретните нужди на хората, но също така ни предоставя ценни прозрения за цели популации. Тези прозрения подобряват индивидуалните резултати и ни помагат да разработваме следващото поколение лекарства и решения.


Всичко започва с ранно и точно диагностициране, което позволява на пациентите да получат лечение, насочено към тяхното заболяване, и увеличава вероятността за положителни резултати. Инструментите за дистанционен мониторинг могат да проследяват колко добре работи съответното лечение за пациента ежедневно, както и да бъдат свързани със здравните доставчици, които могат да коригират курса на грижа при необходимост.

Днес само малка част от човечеството получават качествени здравни грижи. Знаем, че напредъкът в технологиите и грижата може да избледнее, ако не достигне до тези, които се нуждаят най-много- от тях. В много страни бариерите за достъп до здравни грижи са големи. Има много причини защо ефективното и ефикасно здравеопазване може да не е достъпно за всички, защо последните иновации не се приемат широко и не се интегрират в грижите, и защо персонализираните планове за грижа не винаги са достъпни. Например, липсата на адекватно застрахователно покритие може да направи трудно или невъзможно за много пациенти да платят за най-добрата грижа. За други пациенти лични обстоятелства, като разстоянието до клиники или болници или липсата на мобилност, може да им попречат да получат нужната им грижа.

В Roche вярваме, че всички пациенти трябва имат достъп до най-оптималната грижа, базирана на техните индивидуални нужди. За да постигнем това, работим с пациентски групи, правителства и други, за да разберем и в крайна сметка да премахнем препятствията, които ни възпрепятстват да предоставяме най-добрата грижа на хората в нужда. Освен това, непрекъснато споделяме данни, демонстриращи как цялостните подходи към грижата – включително ранното и точното диагностициране, таргетното лечение и дистанционна грижа и мониторинг – подобряват резултатите за пациентите и намаляват разходите за обществото в дългосрочен план.

За нас персонализираното здравеопазване означава много повече от подобряване на лечението – става дума за подобряване на живота на всяко един човек. Можем да постигнем тази цел само ако всеки има достъп до най-добрата грижа през целия си живот.


Знанието е сила, когато става въпрос за предоставянето на най-добрата грижа за пациентите през целия им живот. Въоръжени с непрекъснат поток от точна и надеждна информация, хората могат да предприемат необходимите стъпки, за да поддържат своето здраве и да управляват състоянието си по-добре.

За съжаление, периодичните посещения при здравни специалисти ни предоставят само моментни изображения на здравето на човека. Деликатни, но важни промени могат да бъдат пропуснати, заедно с възможността да се започне или коригира лечението, когато то би могло да има най-голямо въздействие върху здравето на човека.


Цифровите здравни технологии трансформират грижата за пациентите. Те ни позволяват да събираме и споделяме повече информация за здравето на човека – в реално време – като същевременно поддържаме връзка с медицинските екипите за грижа. Ние намираме тези технологии като съществени за предоставянето на персонализирана грижа, тъй като те имат потенциала да осигурят по-добри преживявания и резултати за пациентите и ги правят по-независими в управлението на собствената си грижа. Инструментите за цифрова патология също позволяват информацията да бъде споделена със здравни специалисти по целия свят.

Цифровите здравни технологии и грижа ще помогнат на хората да останат здрави по-дълго, да получат правилното лечение по-скоро, да управляват състоянието си по-ефективно и да намалят нуждата от  хоспитализация, което има потенциала да направи здравните ни системи по-устойчиви.

M-BG-00001382
Материалът е одобрен до 03.2025

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.