Кодекс на бизнес поведение

Нашата мисия

Нашата цел, като водеща компания в областта на здравеопазването,е да създаваме, произвеждаме и разпространяваме иновативни висококачествени решения за посрещане на неудовлетворените медицински нужди.

Нашите лекарства и диагностични продукти и услуги се използват за превенция, диагностициране и лечение на заболяванията, като по този начин подобряват здравето и качеството на живот на хората.

Ние правим това, като осъзнаваме отговорността си и се съобразяваме с етичните принципи и задълженията си за устойчиво развитие, в съответствие с нуждите на отделните хора, обществото и околната среда.

Нашите задължения

  • В служба на пациентите и клиентите

  • Уважение към личността

  • Поемане на отговорност

  • Високи постижения

  • Обществото

  • Иновациите

  • Продължително усъвършенстване

Ние се стремим да отговаряме на високи стандарти на работа и корпоративна отговорност във всички свои дейности.

Водещите ни принципи: иновативна компания, която е гордост за служителите си и заслужава постоянното доверие на партньорите си.

Свалете файл

Научете повече

please be aware that you are leaving this website.