Нашият ангажимент за безопасност, сигурност, здраве и околна среда (Safety, security, health and environmental - SHE)

Ние се стремим да осигурим безопасна работна среда и да защитим здравето на нашите служители. Акцентът, който поставяме върху устойчивостта ни, позволява да разширяваме бизнеса си, като същевременно намаляваме екологичния си отпечатък.

Превенцията е ключова

Безопасността, сигурността, здравето и защитата на околната среда (SHE) са важни и трайни проблеми в един променящ се свят. В Рош защитата на хората и околната среда е не само законово или социално задължение, тя е неразделна част от дейността ни. Поради тази причина ние подхождаме към SHE със същото чувство за отговорност – и също толкова методично – както и към въпросите, свързани с качеството на продуктите, производителността и икономическата ефективност на разходите.

Превенцията е ключовият елемент във всички наши дейности. Корпоративните ни политики и насоки очертават нашите ангажименти за осигуряване безопасността на хората и опазване на околната среда. Ние поддържаме тези стандарти, като се придържаме към законите и разпоредбите, сътрудничим си с властите и комуникираме открито и откровено за нашите дейности. Като пример, в Рош ние признаваме за човешко право безопасното работно място. Ангажирани сме да предотвратяваме и смекчаваме установените рискове. Всеки филиал извършва оценка на риска за здравето на работното място и има план за смекчаване на въздействието му, в това число и подходящи мерки.

Ние следим отблизо международното развитие в различни области на SHE, като предприемаме необходимите мерки за спазване на предстоящите закони и разпоредби навсякъде, където развиваме дейност.

Освен това сравняваме нашите резултати със стандартите, определени от организации като Бизнес хартата за устойчиво развитие на Международната търговска камара, Международната организация за стандартизация и Програмата Responsible Care® на химическата индустрия.

Определяне на ясни насоки и отговорности

Корпоративният изпълнителен комитет дефинира нашата корпоративна политика по въпросите на SHE. Въз основа на тази политика корпоративната организация по SHE установява вътрешни насоки и директиви за непрекъснато намаляване на въздействието от нашите операции и прилага съответни мерки във всички наши дейности.

Отделът по безопасност, сигурност, здраве и опазване на околната среда на Групата Рош разработва предложения относно политиката за SHE към Корпоративния изпълнителен комитет. След това отделът по SHE следи прилагането на политиката, като препоръчва промени, както е необходимо (вижте по-долу: Политики, насоки и документи за изразяване на становища по SHE).

Местната отговорност за всички въпроси, свързани с SHE, е на ръководителите на обекти или генералните мениджъри на филиали на Рош. Където и да работим, ние поддържаме мрежа от екипи по SHE. Длъжностните лица по SHE действат като съветници на мениджърите на бизнес звена на Рош, като гарантират, че спазваме местните разпоредби и се придържаме към корпоративните стандарти.

Чрез интранет мрежата на Рош нашите служители обменят информация за най-добри практики и нови идеи по теми, свързани с SHE

Политиката на Рош за управление на риска определя нашия подход за управление на съществените рискове. Най-малко ежегодно всяко бизнес звено и глобална функция трябва да извършват оценка на риска и да разработват процеси за идентифициране и управление на съществените рискове. Съпоставяме въпросите, свързани със заинтересованите страни, с нашите вътрешни стратегически приоритети и рамка за рисковете, за да създадем своя матрица за същественост.

Усилията ни да минимизираме отпечатъка си върху околната среда

Нашите процедури в областта на безопасността, сигурността, здравето и опазването на околната среда са включени във всички наши дейности. Те са важни компоненти на концепцията ни за устойчивост и високите ни стандарти в тази област са изградени върху стабилна основа за превенция. Ние непрекъснато подобряваме инфраструктурата на обектите, ефективността и намаляваме въздействието си върху околната среда, като същевременно разширяваме дейността си.

Независимо дали става въпрос за производствен обект, активна фармацевтична съставка или нашата верига за снабдяване, ние се стремим да намалим рисковете и нашия отпечатък върху околната среда.

Ние се стремим във всички наши дейности да използваме разумно природните ресурси и да подобряваме енергийната ефективност.

Намаляването на емисиите във въздуха и водата е цел на цялата Група, за да се минимизира въздействието на нашите операции върху околната среда.

Стремим се да намалим отпадъците и да рециклираме това, което остава, навсякъде, където е възможно. Забраняваме депонирането в сметища на химически и проблемни медицински отпадъци. Вместо това ние изгаряме всички подобни отпадъци.

Нашите цели и изпълнение в областта на SHE

Съгласно принципите на устойчивото развитие Рош се стреми към непрекъснато подобрение и в областта на безопасността, сигурността, здравето и опазването на околната среда. Това може да се постигне чрез промяна на поведението, чрез адаптиране на оборудването към най-новите стандарти или разработване на нови иновативни процеси. Устойчив ефект обаче може да се получи само в по-дългосрочна времева рамка.

Рош иска да продължи да насърчава тази тенденция на непрекъснато усъвършенстване в различните области на БСЗОС и да постига напредък, когато това е възможно и икономически целесъобразно. Ние имаме 10-годишна амбиция (2029) за намаляване с 50% на общото ни въздействие върху околната среда (екобаланс за операциите и оценка на разумното управление на продуктите) и цел за постигане на реални нулеви емисии на парникови газове от обхват 1 и 2 (собствени операции и закупени енергии) до 2050 година. За подробни цели, моля, вижте: https://www.roche.com/about/sustainability/environment/policies-guidelines

Рош има ангажимент към устойчивото развитие. Нашите цели отразяват този ангажимент, тъй като ние се стремим към непрекъснато усъвършенстване навсякъде, където е възможно и икономически целесъобразно. Внимателното използване на ресурси с минимално въздействие върху околната среда е важен елемент от устойчивото развитие. Отразявайки своя ангажимент за устойчивост, Рош непрекъснато се стреми да намалява потреблението си на материали и енергия и да намалява количеството отпадъци и емисиите, които генерира. Постигаме стабилен напредък към целите си, но устойчивите ползи могат да бъдат реализирани само за в по-дългосрочна времева рамка.

M-BG-00000524
Материалът е одобрен до 04.2025 г.

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.

За контактиРош по светаlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeНие от РошФармацевтични решенияКариериМедияИсторииПолитика за поверителностУсловия за ползванеПолитика за бисквитки