Хронично заболяване като макулната дегенерация свързана с възрастта (МДСВ) отключва редица предизвикателства пред пациентите и техните семейства, тъй като намалената острота на зрението засяга всички области в живота на един човек.

Ние предоставяме полезна информация относно това заболяването и помагаме на теб и твоето семейство да се справите по-добре с належащата ситуация.

Диабетът може да причини много усложнения и да доведе до различни заболявания. Едно от тях е диабетния макулен едем (ДМЕ) - заболяване, което може сериозно да увреди зрението.

Предоставената информация има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ.

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.