Нашата цел е сега да направим това, от което пациентите се нуждаят в бъдеще. Начинът, по който идентифицираме и посрещаме тези нужди чрез нашата работа, трябва да бъде устойчив, за да предоставим трансформиращи решения на пациентите и здравните системи, като същевременно защитаваме бъдещето на нашите общности и планета. Ето защо устойчивостта е вградена в цялостната ни бизнес стратегия.

Най-големият ни принос към обществото са устойчиви иновации. Анализирайки информация от данни и разработвайки нови лекарства и инструменти за диагностика, ние гарантираме, че правилното лечение достига до правилния пациент в точното време за точната стойност.

Минимизирането на въздействието върху нашата планета и настояването за екологично устойчиви решения е и винаги е било приоритет за нашата компания, нашата работна сила и нашите основатели.

Постигането на устойчив растеж и иновации и осигуряването на качествен и сигурен начин на живот за всички наши служители са от съществено значение, когато се стремим към дългосрочна положителна икономическа промяна.

Отчетността и правилното управление са от съществено значение за поддържане на доверието и изпълнение на нашата цел. Ние измерваме ефективността си в областта на устойчивостта спрямо нашите обвързани със срокове цели, като докладваме публично, за да насърчим прозрачността и да подобрим нашия бизнес навсякъде, където работим.

Ние се ангажираме да предоставяме на нашите партньори и всички заинтересовани страни пълно и прозрачно отчитане на нашите социални, икономически и екологични резултати.

Нашата управленска структура ни позволява да напреднем в нашата програма за устойчивост, като гарантираме съответствие с нашата бизнес стратегия, като същевременно се ангажираме с нашите партньори.

Научете повече за нашия глобален подход към устойчивостта тук:

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.