Намирането на справедливи и устойчиви решения за различни проблеми в здравеопазванетоможе да се постигне само ако има постоянна воля и действие в тази посока от страна на множество партньори. Това изисква всички в тази сфера да работят заедно – публични власти, неправителствени организации, медицински заведения и фармацевтична индустрия.

Докато държавните власти имат за отговорност да поддържат здравната система, то фармацевтичната индустрия също играе важна роля за подобряването на здравните показатели на хората.

Успехът зависи от съвместния диалог, разбиране и разработване на новаторски и устойчиви начини да се осигурят здравни грижи на хората и те да имат все по-добро здраве.

Ние в Рош България се считаме за партньори на здравните власти и естествено винаги търсим ползите за пациентите от всички промени в сферата на здравеопазването. По тази причина можем само да предлагаме по-ефективни решения, когато имаме идеи за такива и ако дадени промени трябва да се случват, важното е те да водят до подобряване на условията за всички и да стават възможно най-бързо и безпрепятствено.

Ние искаме да работим съвместно с всички партньори в сектор здравеопазане за намирането на решения, които да бъдат устойчиви за всички.

Рош съзнава, че здравните власти в България, както в повечето държави по света, са изправени пред трудното предизвикателство да се справят с бързо нарастващите разходи за здравеопазване, като същевременно се стремят да подобрят резултатите за пациентите и достъпа им до здравни грижи.

Поради това екипът на Рош България търси диалог със заинтересованите страни за намиране на иновативни ценови решения, които да променят ценообразуването от основаващо се на количество към основаващо се на полза. Така се надяваме да предоставим повече гъвкавост на платците и здравните власти, когато става дума за взимане на решения относно реимбурсирането, за да се осигурява непрекъснат достъп на пациентите до иновативни лекарства.

Какво имаме предвид? Персонализираните модели на реимбурсиране улесняват гъвкавите ценови решения като позволяват ценообразуване на лекарствените продукти според ползите, които носят за различни показания и комбинации. В момента ценообразуването на лекарствата става на единица количество и има недиференцирана цена на флакон. Реимбурсирането им пък се прави на базата на обем лечение, което е използвано при всеки пациент.

Повече подробности за едно от нашите предложения можете да научите в нашата брошура за персонализираните модели за реимбурсиране 

Реф.номер COM/2016/008-01

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.