Нашата цел, като водеща компания в областта на здравеопазването, е да създаваме, произвеждаме и разпространяваме иновативни висококачествени решения за посрещане на неудовлетворените медицински нужди.

Нашите лекарства и диагностични продукти и услуги се използват за превенция, диагностициране и лечение на заболяванията, като по този начин подобряват здравето и качеството на живот на хората.

Ние правим това, като осъзнаваме отговорността си и се съобразяваме с етичните принципи и задълженията си за устойчиво развитие, в съответствие с нуждите на отделните хора, обществото и околната среда.

Нашите задължения

  • В служба на пациентите и клиентите

  • Уважение към личността

  • Поемане на отговорност

  • Високи постижения

  • Обществото

  • Иновациите

  • Продължително усъвършенстване

Ние се стремим да отговаряме на високи стандарти на работа и корпоративна отговорност във всички свои дейности.

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.