Информация за Кодекс за оповестяване на предоставяне на стойност от фармацевтични дружества към медицински специалисти и здравни организации на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA)

Кодексът на EFPIA, респективно на ARPharM, изисква от компаниите членки, каквато е и Рош, да публикуват данните относно предоставената стойност на медицинските специалисти и здравни организации. Внасянето на по-голяма прозрачност в тази вече добре регулирана жизненоважна връзка е свързана с укрепване на основата за сътрудничество в бъдеще.

Докладът на всяка компания относно оповестяването дава общата стойност на плащанията към медицинските специалисти и здравни организации, както и информация относно вида на сътрудничеството, което е осъществено.

Първият доклад на Рош България е публикуван на 30 юни 2016 година и се отнася за всички плащания, които са били направени през 2015 година.

Повече информация за Кодекса можете да намерите

Рош напълно подкрепя необходимите усилия, за да може отношенията между индустрията и здравните специалисти и организации да се разбират по-добре от пациентите, медиите и всички други заинтересовани страни.

Здравните професионалисти и иновативните компании като Рош работят заедно, за да разберат по-добре механизмите за развиване на различните заболявания и да разработят нови лекарства за пациентите, които се нуждаят от тях.

Както с всяка професионална група, която предоставя услуги, според нас е честно и подходящо медицинските специалисти и здравни организации да бъдат възнаградени за тяхното време и предоставена екпертиза.

Рош отчита, че има потенциал за конфликт на интереси у двете страни и по тази причина подкрепя стъпките, които са необходими да се оповестява предоставянето на стойност към медицински специалисти и здравни организации, в това число болници, клиники, университети и научни институции.

Таблицата по-долу описва предоставянето от Рош на стойност към медицински специалисти и здравни организации през 2015 година. Информацията е показана във вид, който изпълнява изискванията на Кодекса за оповестяване на EFPIA.

Публикуването на информация за предоставяне на стойност към получатели има за цел отчитане на стойностите (парични или в натура), предоставни на медицински специалисти (HCPs) и здравни организации (HCOs), с които нашата компания си сътрудничи/има взаимоотношения, следвайки целите и разпоредбите, включени в приложимите Кодекси.
За оповестяването на предоставяне на стойност на индивидуална основа са дали съгласието си съответните индивидуални получатели - такова съгласие е дадено, за да позволи спазване на приложимите Кодекси, които нашата компания е подписала.
Тези публикации не предоставят генерално разрешение на достъпилите до нашия уебсайт, или до националните платформи, за предприемане на допълнителна обработка на данните на здравните специалисти. За добро разбиране на докладите, включващи информация за предоставяне на стойност, публикувани на този уебсайт, ние се позоваваме на методологическото указание, което изяснява значението и съдържанието на публикуваното предоставяне на стойност.


* МС - медицински специалист
* ЗО - здравна организация

Реф.номер COM/2016/004-01

Реф.номер COM/2016/008-01

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.