"#ЗдраветоИмаЗначение: Лидери в здравеопазването дискутират бъдещето на грижите за пациентите." е видео и аудио поредица, която представя задълбочени дискусии с лидери от сферата на здравеопазването, като се фокусира върху актуални въпроси като дигитална трансформация в сектора, здравни системи и политики, навлизащи технологии и глобални здравни тенденции.

Основната ни цел с тази поредица е да образоваме, вдъхновяваме и насърчаваме зрителите, като им помогнем да разберат здравния сектор и значението на иновациите за преодоляване на неговите предизвикателства.

Поредицата е на английски език, във всяко видео има субтитри на български език.

Embracing Innovation: Shaping the Future of Healthcare in Eastern Europe and Beyond

In this episode titled "Embracing Innovation: Shaping the Future of Healthcare in Eastern Europe and Beyond", Hesham Sabry, General Manager Roche Bulgaria engages in a highly enlightening dialogue with Daren Wilson, General Manager Roche Slovakia, discussing the state of healthcare innovation in Eastern Europe and its implications for the wider world.

Advancing Cancer Care: Collaborative Solutions for Bulgarian Patients”

In this episode of #HealthcareMatters, we bring together Assoc. Professor Arabadjiev, a prominent oncologist and member of the EU Mission of Cancer initiative, and our initiative’s host Hesham Sabry, General Manager Roche Bulgaria. The discussion revolves around the challenges and opportunities in cancer care, particularly in Bulgaria. The guests share their insights on various topics, including the balance between clinical work, research, and professional engagements, transforming cancer care pathways, the European Cancer Beating Plan, collaboration with Europe to enhance cancer care in Bulgaria, and advice for cancer patients and their families.

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.