Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Гаранция и отговорност не се поемат.

Рош България ЕООД Ви благодари за проявения интерес към нашите лекарствени продукти и за това посещение в нашия уебсайт. 

Рош България ЕООД полага всички усилия за предоставяне на точна и актуална информация, но въпреки това не заявяваме и не гарантираме, че страниците ще бъдат непрекъснато на разположение или че в тях не е възможно появяване на грешки. Рош България ЕООД си запазва правото да поправя, променя и обновява публикуваните данни. Използването на уебсайта означава, че Вие изразявате съгласие с представените по-долу условия. Рош България ЕООД, както и всяко трето лице, участващо в създаването, разработването и предоставянето на този уебсайт, и на свързаните с него уебсайтове, не носи отговорност за преки и косвени вреди, настъпили поради ползване на информацията на този уебсайт и на всички други, свързани с него, или поради невъзможност за неговото/тяхното използване, както и за всякакви грешки или непълноти в тяхното съдържание.

Информацията, която ще прочетете в уебсайтовете на Рош България ЕООД, не представлява медицински съвети или препоръки и по никакъв начин не замества консултацията и предписанията на лекуващия лекар.

Предложения

Информацията на тези уебсайтове не представлява предложение или молба за закупуване или продаване. Инвеститорите по никакъв начин не трябва да основават своите инвестиционни решения на информация в уебсайтовете.

Информация за бъдещи събития

Този уебсайт може да съдържа информация относно проекти в развитие, която се основава на несигурни данни, научни, икономически и финансови фактори, поради което реалните резултати може да се различават значително от тези, представени в уебсайтовете.

Линкове

За улеснение на Вашия достъп към страници в интернет Рош България ЕООД може да включва и линкове към страници на трети лица. Рош България ЕООД не носи отговорност за съдържанито на страниците на тези лица, както и за всякакви щети, възникнали от ползването им. Посочването на линкове към страници на трети лица не означава също така, че Рош България ЕООД одобрява и промотира продуктите или услугите, които се посочват в такива страници.

Търговски марки

Всички търговски марки, емблеми и изображения, които се съдържат в настоящия уебсайт или към които той препраща, са обект на запазени права и защита. Други имена на продукти и имена на компании, които се споменават, могат да представляват търговски названия или запазени търговски марки на съответните им собственици.

Авторско право

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.

Използването на цялата информация и изображения на този уебсайт, както и съдържанието му, се разрешава само за лични, нетърговски цели. Използването на информацията за пресата, както и на останалите документи, които са били класифицирани като предназначени за разгласяване, е разрешено, но само в случай че се посочва източника на информация.