Декларация за поверителност

Рош България ЕООД Ви благодари за проявения интерес към нашите лекарствени продукти, за посещенията в нашия уебсайт и за имейлите, които ни изпращате.

В Рош България разбираме, че защитата на личните данни на посетителите в нашите уебсайтове е много важна, както и че информацията относно Вашето здраве е поверителна. Ето защо ние сме предприели необходимите мерки, за да отговорим на международните изисквания за поверителност на личните данни. Ние третираме личните данни според директивата на Рош „Roche Directive on the Protection of Personal Data“ и законите на ЕС, Швейцария, както и други закони и разпоредби, които определят съхранението, използването, достъпа и трансфера на лични данни.

В уебсайтовете на Рош България ще намерите „Декларация за поверителност” и когато се изисква да предоставите някаква информация, тя ще бъде съхранявана и класифицирана в съответствие с принципите, залегнали в тази декларация, и действащите закони. Тази декларация за поверителност се прибавя към личната информация (както е описано по-долу), събрана от онлайн източниците и по време на комуникацията с Рош България (като уебстраници, имейли и други методи за онлайн връзка). Тази декларация не се прилага към информация, която не е събрана от нашите онлайн източници, освен в случаите, когато подобна информация е придружена с лична информация, събрана онлайн от Рош България. Тази декларация не се прилага към трети онлайн източници, към които уебсайтовете на Рош България може да линкват (препращат) и където Рош България не контролира съдържанието или прилагането на поверителност на тези източници.

Ние събираме лична информация за Вас, в случай че решите да я предоставите доброволно. Не споделяме никаква част от личната информация на трети страни за тяхна маркетингова употреба освен ако Вие не ни дадете изключително разрешение за това.

Моля, прегледайте останалата част от този документ, за да научите повече за това как ние събираме, използваме, споделяме и защитаваме информацията онлайн.

 

нагоре

 

Събиране на информация
Възможности за избор 
Сигурност 
Използване на данните 
Обмен и прехвърляне на данните 
Линкове към други сайтове 
Декларация за поверителност за деца
Допълнителна информация в уебсайтовете 
Забележка към използващите бизнес или професионални уебсайтове 
Актуализация на Декларацията за поверителност 
Как да се свържете с Рош 
Как да се свържете с Рош България

 

Събиране на информация

Рош България ЕООД е регистриран като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Част от данните, които доброволно предоставяте, са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Има два модела, които Рош България използва за събиране на лични данни чрез интернет:

  • Информация, която можем да получим:

Лична информация: Може да посещавате нашите уебсайтове, без да ни предоставяте Ваши лични данни. Ние събираме лична информация за Вас (като име, адрес, телефонен номер, имейл или друга идентифицираща информация) само когато Вие решите да ни предоставите такава. Чрез Вашите отговори на наши въпроси, ние може да събираме здравна информация за Вас, но без тя да е обвързана с конкретни лични данни.

Обобщена информация: В някои случаи премахваме предоставените от Вас лични данни и използваме останалата обща информация. Тези данни може да се комбинират с друга информация, за да създадем анонимна, обща статистическа информация (например: брой посетители, обща статистическа информация, име на интернет доставчика), която ни помага да подобрим нашите продукти и обслужване.

  • Автоматично получавана информация:

Ние автоматично получаваме определена информация при Ваше посещение в нашите сайтове или при кореспонденция чрез имейли между Вас и нас. Автоматичните технологии, които използваме, може да включват, напр. уебсървърни връзки/IP адреси, HTML кукита и уебнасочвания.

- Уебсървърните архиви/IP адреси: IP адресът е номер, който се включва към Вашия компютър, винаги когато влизате в Интернет. Всяка компютърна идентификация е провеждана с IP адреси, което позволява на компютрите и сървърите да се разпознават и комуникират помежду си. Рош България събира IP адреси, за да провежда системно администриране и да ползва, както и да предоставя обща информация към свои делови партньори и/или продавачи с цел извършване на анализи и обобщения за качеството на уебсайта.

- Така наречените HTML кукита (cookies) представляват малки файлове, съдържащи низ от знаци, които се разполагат автоматично на твърдия диск на компютъра Ви, когато влизате в определени уебсайтове. Те уникално идентифицират Вашия браузър към сървъра. Те ни позволяват да запазваме информация на сървъра, за да бъде услугата по-добра и за да се провеждат анализи за състоянието и качеството на уебсайта. Повечето уеббраузъри са настроени да приемат кукита, но въпреки това Вие можете да настроите Вашия браузър да отказва всички кукита или да показва, когато кукитата са изпратени. Имайте предвид, че някои страници в нашите сайтове може да не работят правилно, когато откажете да приемате кукита.

- Уебнасочвания: При определени уебсайтове или имейли, Рош България може да използва обща интернет технология наречена "beacon" (също известна като "action tag"или "clear GIF technology.") Уебнасочванията помагат да се анализира ефективността на уебсайтовете чрез преброяване, например на броя на посетителите в сайта и колко посетители са видели ключови елементи отсайта.

Уебнасочвания, кукита и други проследяващи технологии не получават автоматично лична информация за Вас. Само ако Вие доброволно изпратите лична информация, като регистриране или изпращане на имейли, тези автоматични проследяващи технологии могат да се използват за доставяне на по-нататъшна информация за Вашето посещение на уебсайтове и/или ползване на интерактивни имейли, като това ще подобри услугата към Вас.

Услуги: Ние може да предлагаме услуги на приложения, собственост на трети страни, като съдържание в определени уебсайтове на Рош България, каквито са Goggle Maps или QUARTAL FLIFE. Тези трети страни могат автоматично да получават определена информация, когато си взаимодейставате с нас  в уебсайтовете на Рош България, използвайки подобни приложения на трети страни.

 

нагоре

 Възможности за избор

Имате няколко възможности за избор в зависимост от това как използвате нашите уебсайтове. Може да решите да не изпращате никаква лична информация, като въобще не я въвеждате в каквито и да било форми или полета за данни в нашите уебсайтове и по този начин не използвате някои от нашите достъпни услуги. Ако изберете да въведете лични данни, имате право да видите и да коригирате Вашите да̀нни по всяко време чрез достъп до приложението. Възможно е някои сайтове да поискат Вашето разрешение за определено използване на информацията за Вас и Вие можете да потвърдите или да отхвърлите подобна употреба. Ако изберете да се включите чрез отделни устройства или комуникации, като онлайн бюлетин например, ще можете да прекратите регистрация по всяко време, като използвате инструкциите, включени във всяка комуникация. В случай че решите да прекратите регистрация за дадена услуга или комуникация, ние ще отстраним информацията за Вас бързо, като може да изискаме допълнителни данни, преди да изпълним Вашето искане.

Както е описано по-горе, ако желаете да се предпазите от проследяване чрез кукита, когато анонимно разглеждате нашите сайтове, можете да настроите Вашия браузър да отказва всички кукита или да показва кога са изпратена дадени кукита.

 

нагоре

 

 

 Сигурност

Рош България предприема предпазни мерки и използва технологии за защита, правила и други процедури, за да защити Вашите данни от неупълномощен достъп, неподходяща употреба, разкриване, загуба или унищожаване. С цел осигуряване на поверителността на Вашите данни, Рош България използва също легален стандартен софтуер и защита с парола. Все пак е Ваша отговорността да се уверите, че компютърът, който използвате, е подходящо подсигурен и защитен от зловреден софтуер: "троянски кон", компютърен вирус, "софтуерен червей" идруги. Известно Ви е, че без подходящи защитни мерки (т.е сигурна браузърна конфигурация, съвременен антивирусен софтуер, персонален защитен софтуер (firewall), без използване на софтуер от несигурни източници) съществува риск данните и паролите, които използвате, за да се защитите от достъп до Вашите данни, да бъдат разкрити от неупълномощена трета страна.

 

нагоре

 Използване на данните

Рош, включително местните представители, отделите и групите по цял свят и/или компаниите, които наемаме да извършват услуги в наша полза, ще използват персонално идентифициращата информация, която Вие ни предоставяте в съответствие с Вашите изисквания. Ние ще запазим контрол и носим отговорност относно използването на тази информация. Част от тези данни може да бъдат запазени или прехвърлени на компютри, локализирани под друга юрисдикция, напр. САЩ, чиито закони за защита на данните може да се различават от приетите във Вашата страна. В такива случаи, ние ще се уверим, че са осигурени подходящи предпазни мерки, за да се гарантира, че механизмите за защита на данните са еквивалентн на тези в страната, в която живеете.

Информацията, която също така се използва за различни ЧР цели (представителен мениджмънт, решения за успешност или действия за развитие), ще ни помогнат да разберем по-добре от какво се нуждаете и как можем да подобрим нашите продукти и услуги. Това ни помага също да персонализираме определени комуникации с Вас относно услугите и промоциите, които може да представляват интерес за Вас. Например, ние може да анализираме пола или възрастта на гостите в сайта във връзка с определено лекарство или степента на заболяване, и може да използваме този анализ са събиране на данните в международен мащаб или да ги споделим с други. 

 

нагоре

 Обмен и прехвърляне на данните

Рош предоставя лични данни на различни външни компании или агенти, които работят за нас с цел осигуряване на услуги на клиента, изпращане на маркетингови линкове с други продукти, услуги и оферти, и провежда технологична поддръжка. Ние също може да обменяме лични данни с нашите местни представители и филиали. Всички те съблюдават правилата и разпоредбите за поверителност.

Ние може също така да разкрием лична информация при следните случаи:

(a) във връзка с продажбите или други дейности, които биха били подпомогнати от тези данни;

(б) за да отговорим на подходящи изисквания от официални държавни институции или където се налага от приложените закони, съдебни правила или държавни указания;

(в) при корпоративен одит или за да се проучи или отговори на оплакване или заплаха за сигурността;

(г) директна употреба с маркетингова цел, изключваща трети страни.

Ние няма да продадем или по някакъв друг начин да предоставим лична информация, която получаваме от Вас чрез нашите уебсайтове, на трети страни за тяхна директна употреба с маркетингови цели без изричното Ви съгласие за това Вашите данни да бъдат предоставяни в този смисъл.

Изпращане на имейл на приятел или колега: В някои сайтове на Рош е възможно да изпратите определен материал на приятел или колега, отвеждайки ги така към уебсайта на Рош. Имейлите, на които ще се бъде изпратен материалът, ще се използват за изпращане на информация във Ваша полза и няма да се събират или използват от Рош или трети страни за други цели.

Google Analytics: уебсайтовете  на Рош може да използват  Google Analytics, услуга за уебанализ на Google. Google Analytics използва кукита, които представляват текстови файлове на вашия компютър, за да помогнат на уебсайта да анализира колко потребители използват уебсайта. Информацията, генерирана от кукитата за вашето използване на уебсайта  (включително вашия IP адрес) ще бъде предадена  и запазена от Google на техните сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация за целите на оценка на вашето използване на сайта, създаване на отчети за дейността на сайта, която да послужи на операторите му и за извършване на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и употребата на интернет. Google може също да трансферира тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона, или когато тези трети страни извършват операции от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с каквито и да било други данни на Google. Вие можете да откажете използването на кукита чрез настройките на вашия браузър, но така или иначе, моля да обърнете внимание, че ако направите тези настройки няма да можете да използвате пълната функционалност на уебсайта на Рош. При използването на уебсайт на Рош, вие давате съгласието си да се прехвърлят всички ваши данни към Google по гореописания начин и за съответните цели.

 Линкове към други сайтове

Нашите уебсайтове съдържат линкове към други уебсайтове, които може да дадат полезна информация на нашите посетители. "Декларацията за поверителност" не касае тези сайтове и ние Ви препоръчваме връзката с тях да става директно, като проучите техните декларации за поверителност.

 

нагоре

 Декларация за поверителност при деца

Нашите уебсайтове са предназначени за ползване от възрастни лица. Ние не събираме никаква лична информация за лице, за което ни е известно, че е под 13-годишна възраст без доказуемото съгласие на неговия законен настойник. Подобен настойник има правото, при поискване, да провери информацията, дадена от детето и/или да поиска тя да бъде заличена.

 Допълнителна информация на уебсайтовете

Ако един уебсайт разполага с други механизми за снабдяване с поверителни данни, различаващи се от описаните тук, те ще бъдат описани на страницата, на която се събира лична информация.

 Забележка към използващите бизнес и професионални сайтове

В случай че имате бизнес или професионални взаимоотношения с Рош България, ние може да използваме информацията, която Вие прилагате в нашитесайтове, включително сайтове, насочени специално към бизнес или професионални лица, с цел развитие на нашите бизнес взаимоотношения с Вас и компаниите, които представлявате. Ние също така може да споделим подобна информация с трети страни, работещи в наша полза.

 

нагоре

Актуализация към използващите бизнес и професионални уебсайтове

Рош България може да актуализира този документ. Всякакви подобни промени ще бъдат описани на тази страница. Продължителното използване на нашите сайтове, след като сте получили съобщение за промяна в "Декларацията заповерителност", показва Вашето съгласие с актуализираното съдържание. Последната дата на актуализиране на Декларацията е 1 ноември 2013 г. 

Как да се свържете с Рош

При въпроси или ако желаете Рош да промени или да заличи Вашия профил, моля, свържете се с нас писмено (по пощата) на следния адрес:

F. Hoffmann-La Roche Ltd
Corporate Communications
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
Switzerland

Как да се свържем с Рош България

Рош България ЕООД
ул. "Бяло поле" Nо16
кв. "Манастирски ливади - запад"
Сoфия 1618

нагоре