На 18.04.2022 г. бе открита нова творческа зала за работа по проекти за студентите и преподавателите на Медицински университет - София. Модерното пространство се намира в сградата на Централна медицинска библиотека и ще даде възможност за провеждане на отворени срещи, дискусии, работа по научни проекти и представяния на нови книги в приятна и мотивираща обстановка. Залата откриха ректорът на Медицински университет – София акад. Лъчезар Трайков, г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община и г-н Хишам Сабри – генерален мениджър на биотехнологичната фармацевтична компания Рош България.

Сред официалните гости бяха представители на Медицински университет – София, посолството на Швейцария у нас, браншови и търговски организации.

По време на церемонията бе представенокоето проследява етапите от ремонта на залата, който започна през м. декември 2021 г. Той бе осъществен с подкрепата на Рош България, която отбелязва 125 години от своето основаване. Част от дарeнието на компанията са и 90 електронни книги от световно признати автори и издателства в различни сфери на медицината, фармацията и здравните грижи. Книгите вече се използват през глобална онлайн платформа, до която библиотеката получава достъп за първи път.

В приветствието си ректорът на Медицински университет – София акад. Лъчезар Трайков заяви: “Нашият стремеж е науката в университета да продължи да се развива, както винаги е било – на изключително високо ниво. Това в модерните времена е възможно само, ако се осигурят и съвременни условия за самоподготовка, за дискусия и за спорове, в които да се родят хубавите идеи. Съществен момент в този процес са колективната работа, дигитализацията на ресурсите и възможностите за творчество в науката.“ Той добави, че такива проекти ще мотивират още повече младите хора да се развиват в медицинската наука, ще допринесат за повишаване на удовлетворението им от обучението в Медицински университет - София. „Точно това е сред основните ни задачи - да създадем повече мотивация, за да останат тези млади хора в България“, завърши приветствието си акад. Трайков. Той връчи сертификат за дарение на генералния мениджър на Рош България Хишам Сабри.

Директорът на библиотеката, г-жа Людмила Томова сподели, че „новата творческа зала е място за неформално общуване между студенти и преподаватели на Медицински университет - София, за обмяна на знания, добри практики и идеи, чиято роля е в съзвучие със съвременните тенденции в библиотечно-информационните услуги“.

Тя обяви, че в залата вече е представена първата изложба от фотографии „Етюди в сиво“ – дебют на служителя в Централна медицинска библиотека Михаил Михайлов, която показва красотата през черно-бял обектив.

„Опитът ни е научил, че големите постижения тръгват от малки стъпки. Създаването на пространство за научни дискусии, работа по проекти е малка стъпка, но с голямо значение“, каза генералният мениджър на Рош България г-н Хишам Сабри. Според него, инвестициите в наука и образование днес ще осигурят това, от което пациентите ще се нуждаят в бъдеще. „Науката е пътешествие, което започва с доброто образование. За това сме щастливи, че можем да подкрепим Медицински университет – София, който е най-старото висше медицинско училище в България с над 100-годишна история“, допълни той и пожела успех на студентите и преподавателите от университета.

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова заяви, че науката и медицината изискват екипна работа, която може да бъде осъществена в новооткритата зала. Тя поздрави Рош България за избора да отбележи своята 125-годишнина с инвестиция в образованието, науката и създаването на мотивираща среда.

Медицински университет-София е най-старото и голямо висше медицинско училище в България. Вече над 100 години той е лидер в медицинското образование в страната, и осигурява качествено обучение на български и чуждестранни студенти.

Според рейтинговата система за висшите училища в България, вече почти десетилетие Медицински университет - София държи първото място в основните за сферата направления: Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здраве.

През 2021г. МУ-София беше избран с максимум точки за един от 7-те изследователски университета в България по методика, разработена от Министерството на образованието и науката на Р България. Университетът редовно е включен в престижни международни класации, а в последните години негови учени са неизменно част от Топ 2% на най-влиятелните учени от цял свят, според рейтингова система на университета в Станфорд.

Библиотеката към университета е Централна медицинска библиотека за страната, с фонд от над 330 хил. тома на български и чужди езици, има 2 читални и компютърна зала. Читателите могат да използват всички форми на библиотечно обслужване, безплатен интернет, достъп до електронни ресурси и световни бази данни. Тук се подготвят и издават научните списания, издавани от МУ-София.

Рош е компания-новатор в областите фармация и диагностика и като такава се фокусира върху развиването на науката за подобряване живота на хората в глобален мащаб. Комбинацията от експертиза в двете гореспоменати области прави Рош лидер в персонализираното здравеопазване.

Рош е най-голямата биотехнологична компания в света с различни лекарства в онкологията, имунологията, инфекциозните заболявания, офталмологията и заболявания на централната нервна система. Също така, Рош е световен лидер и в ин витро диагностиката, тъканната диагностика на ракови заболявания и новатор в грижите за хора с диабет. Основана през 1896 година, Рош продължава да търси по-добри начини за превенция, диагностика и лечение на заболяванията и да има устойчив принос за обществото. Повече от 30 лекарства, открити от Рош, са включени в списъка на Световната здравна организация (СЗО) с лекарства, които имат изключителна важност, като сред тях присъстват животоспасяващи антибиотици, антималарици и онкологични лекарства. Рош е призната като един от лидер в устойчивото развитие на индустриите Фармация, Биотехнология & Природни науки вече 13 поредни години според Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

Със седалище в Базел, Швейцария, групата Рош оперира в над 100 държави и има повече от 100 000 служители из целия свят. Дженентек /САЩ/, е изцяло собственост на групата Рош. Рош притежава основен дял в Шугай Фармасютикъл, Япония.

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.